Dokumenten för cabotagetransporten var korrekta, men det fanns mängder av andra brister. Dokumenten för cabotagetransporten var korrekta, men det fanns mängder av andra brister.

Ekipage klampas när Noa besöker tunggruppen i Västerås

Yrkestrafikgruppen i Västerås får under vecka 13 besök av Polisens EU-samordnare i trafikfrågor Marco Roman Loi som vill se hur verksamheten och EU-lagstiftningen fungerar i praktiken. Dagens kontroller bjuder på både felfria ekipage och ekipage som lämnar en hel del att önska. Det blir ett polskt ekipage som leder till att besöket blir längre än planerat.

Det är bilinspektör/gruppchef Roger Ogemar och hans kollegor som tar hand om Marco Roman Loi som är EU-samordnare på den internationella enheten inom den Nationella operativa avdelningen (Noa). På EU-samordningen samordnar man Polisens deltagande i alla olika arbetsgrupper i EU. Man har även en stödfunktion för alla verksamhetens experter som åker till Bryssel för att exempelvis diskutera genomförandet av ny lagstiftning eller för att bistå Justitiedepartementet när de förhandlar EU-lagstiftning.

Marco Roman Loi samordnar trafikfrågor.
– Eftersom jag är ganska ny i min tjänst vill jag öka mina kunskaper om verkligheten och se hur man använder EU-lagstiftningen i praktiken för att ta med mig erfarenheter för framtida samordning, säger Marco Roman Loi.
En av många saker som förvånar Roman Loi är den koll tunggruppen har på EU-regelverken.
– Jag blev verkligt positivt överraskad av detta och imponerad av deras kunskaper, säger han.

Hur trodde du innan du besökte gruppen att deras arbete skulle se ut?
– Som ny på området kom jag dit med samma uppfattningar som en civilperson kanske skulle ha. Jag trodde bland annat att det bara var poliser som utförde kontrollerna. I begreppet trafikpolis är det en polis som kontrollerar ett fordon. Att tunggruppens kontroller även görs av bilinspektörer blev en överraskning, säger Roman Loi men förstår nu varför de måste finnas där.

Han trodde även att det skulle vara mer kontroll av själva fordonen, lite på löpande band.
– I stället får jag se hur omfattande det administrativa arbetet med kontrollerna är. Väldigt mycket av arbetet görs med datorn. Det tror jag få förstår eftersom de mest ser det som sker ute runt fordonet. Det mest viktiga arbetet görs sedan med datorn där kör- och vilotider kontrolleras liksom färdskrivardatan samt dokument och andra handlingar, säger Marco Roman Loi.

Även tiden en kontroll kan ta förvånade honom.
– Om allt är i ordning kan det ta 20–30 minuter, men det kan också ta en hel dag eller mer om det finns brister, säger han.
Det första ekipaget som hämtas in till kontrollplats Karleby är just ett ekipage som är färdigt efter knappt 30 minuter.

Nästa ekipage hamnar i andra änden på skalan. Det är ett polskt trailerekipage lastat med returpallar från Västerås på väg till Hägersten. Den polska föraren förstår först inte varför han ska bli kontrollerad när fraktsedlarna uppfyller alla dokumentationskrav som ställs på en cabotagetransport.

Efter kontroll av färdskrivaren framkommer en trolig anledning till förarens ovilja att bli kontrollerad.
– Vi finner flera grova överträdelser som exempelvis överskridna körtider, undermåliga dygnsvilor och obefintliga raster i mängder, säger bilinspektör Roger Ogemar.
Dessutom saknar föraren utstationeringsdeklaration för cabotagekörning.

Förarens förslag att enkelt lösa utstationeringsdeklarationen med att be en speditör anmäla honom faller platt eftersom föraren inte är anställd av speditören. När han förstår att det är hans egen arbetsgivare som måste anmäla honom ordnades det en timme efter kontrollen.

Föraren erhåller sanktionsavgift och böter på 13 000 kronor för sina överträdelser. Utan straffrabatten skulle summan varit drygt 20 000 kronor. Han betalar omedelbart på plats och vill sedan köra vidare, men det går inte eftersom även företaget får sanktionsavgifter.

Företaget ska betala 60 000 kronor för att inte ha anmält föraren utstationerad från början av cabotagetransporten. Arbetsgivaren har också ett ansvar för förarens kör- och vilotidsöverträdelser vilket ger 43 000 kronor. Pengar som ska betalas innan ekipaget får rulla vidare.

När föraren meddelar arbetsgivaren detta uppstår känsloyttringar eftersom man inte vill betala för förarens överträdelser, men man inser sedan att det är så här det är. Företaget kan inte betala samma dag varför ekipaget klampas.

Marco Roman Loi följer intresserat arbetet på kontrollplatsen och trots att besöket skulle varit kortare, stannar han kvar för att se hur det polska ärendet slutar.
– Vi fick till slut lämna ekipaget och åka därifrån, men det var en viktig erfarenhet för vår gäst att se hur tidskrävande en hel del kontroller faktiskt kan bli, säger Roger Ogemar.
Vid lunchtid dagen efter lyckas företaget betala och föraren kan rulla vidare hem för att fira påsk.

Tillbaka till Marco Roman Loi. Skulle du rekommendera andra att göra som du nu har gjort och kommer du själv att besöka verkligheten igen?
– Jag kommer att rekommendera det och nästa gång jag ska ut skulle jag vilja vara med på någon av samverkanskontrollerna som görs med Polis, Arbetsmiljöverk och andra myndigheter, en samverkan som ur ett politiskt perspektiv är viktigt inte minst för att komma åt den grova organiserade brottsligheten, avslutar Marco Roman Loi.

EU-samordnare i trafikfrågor Marco Roman Loi fick med sig många nya insikter som kommer till nytta framledes. Foto: Privat.
EU-samordnare i trafikfrågor Marco Roman Loi fick med sig många nya insikter som kommer till nytta framledes. Foto: Privat.