Vilka krav, om några, kommer NATO att ställa på det svenska vägnätet? Foto: NATO pressbild samt Transportföretagen. Vilka krav, om några, kommer NATO att ställa på det svenska vägnätet? Foto: NATO pressbild samt Transportföretagen.

Statliga vägar möter inte Natos krav

11 procent av de statliga vägarna i Sverige är i mycket dåligt skick och möter inte Natos krav. Underhållsskulden på det svenska vägnätet har ökat mellan 2022 och 2023, från 16,5 miljarder till 19,1 miljarder. 11 procent av de statliga vägarna var i mycket dåligt skick 2023. Det visar Transportföretagens årliga analys över tillståndet på landets statliga vägar.

För fjärde året i följd presenterar Transportföretagen analysen av hur våra statliga vägar mår i rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Analysen, som är den enda i sitt slag, visar tydligt att pengarna som går till vägunderhåll inte räcker för att minska underhållsskulden.

Det behövs 2,3 miljarder kronor extra varje år för att stoppa underhållsskulden att växa.
– Och då har vi inte börjat betala av på underhållsskulden, endast stoppat fortsatt förfall, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

Om vi fortsätter med dagens medel till vägunderhåll förväntas underhållsskulden öka från 19,1 miljarder kronor till 46 miljarder kronor 2033 enligt analysen och andelen mycket dåliga vägar öka från 11 procent 2023 till 25 procent 2033.

Att åtgärda dåliga vägar är dyrare än att utföra preventiva åtgärder och därmed behöver budgeten öka ännu mer i framtiden än vad tidigare analyser visat för att kompensera för uteblivet förebyggande underhåll.

Sveriges Natomedlemskap har gett ytterligare ett argument till varför vi behöver satsa mer på underhållet.
– Vår analys visar att vårt svenska vägnät, som är byggt av generationer före oss, inte lever upp till de krav som Natomedlemskapet ställer på oss. Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet med målet att halvera underhållsskulden till år 2030, säger Marcus Dahlsten.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-27 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Nato Potthål Trafiksäkerhet Trafikverket Transportföretagen vägstandard Vägunderhåll