Foto: Göran Rosengren, arkiv Foto: Göran Rosengren, arkiv

Minskad trafik med svenska tunga lastbilar i slutet av 2023

Antalet körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar minskade från 953 miljoner kilometer fjärde kvartalet 2022, till 858 miljoner kilometer fjärde kvartalet 2023. Det visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

– Under fjärde kvartalet 2023 körde de svenska tunga lastbilarna 95 miljoner kilometer färre på vägarna jämfört med samma kvartal året innan. Minskningen beror främst på färre transporter av jord, sten och sand, säger Björn Tano, statistiker på Trafikanalys.

Statistiken för lastbilstrafiken under kvartal 4 2023 visar att:

  • 10,7 miljoner transporter utfördes med svenskregistrerade tunga lastbilar, varav 10,6 miljoner i inrikes trafik.
  • 858 miljoner kilometer kördes, varav 824 miljoner i inrikes trafik. Det är en minskning från 953 kilometer, fjärde kvartalet 2022.
  • 124 miljoner ton gods lastades, varav 123 miljoner i inrikes trafik.
  • 11,9 miljarder tonkilometer utförde lastbilarna mätt i transportarbete, varav 11,4 miljarder i inrikes trafik.

Varugruppen jord, sten och sand minskade i både antal transporter, körda kilometer, godsvikt och transportarbete jämfört med fjärde kvartalet 2022. Under fjärde kvartalet 2023 kördes 1,4 miljoner transporter (–28 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022) med jord, sten och sand vid inrikes transporter. Det genererade 30 miljoner kilometer (–37 procent), 28 miljoner ton godsvikt (–33 procent) samt 733 miljoner tonkilometer (–45 procent) med den varugruppen vid inrikes transporter.

Körda kilometer med svenskregistrerade tunga lastbilar per kvartal, i 1 000-tals kilometer. Grafik: Trafikanalys

Statistiken omfattar svenskregistrerade lastbilar/dragbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer, det vill säga inte detsamma som den vedertagna definitionen av tung lastbil som är totalvikt mer än 3,5 ton. Data samlas in via en EU-reglerad enkätundersökning, riktad till cirka 12 000 svenskregistrerade tunga lastbilar varje år.

På grund av eventuella säsongsvariationer under året redovisas ökningar och minskningar som förändringar jämfört med samma kvartal föregående år, och därmed inte med föregående kvartal. Endast statistiskt säkerställda ökningar/minskningar redovisas i texten.

På Trafikanalys webbplats finns den samlade officiella statistiken – här hittar du den!

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-12 08:34
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransporter Statistik Trafikanalys Trafikarbete