Trafikarbete

Listar alla artiklar taggade med: Trafikarbete

Genrebild. Foto: Göran Rosengren, arkiv

Svenska tunga lastbilar körde fler kilometer 2022 – Tomkörningar ökar mest

Trafikarbetet, det vill säga totalt antal körda kilometer, fortsätter att öka och är det högsta sedan 2012. Under 2022 ökade de svenska tunga lastbilarnas körda kilometer inrikes med åtta procent. Antalet körda kilometer inrikes med svenskregistrerade tunga lastbilar ökade från 3,16 miljarder till 3,39 miljarder under 2022. Vikten av det transporterade godset var däremot i paritet med 2021. Det visar Trafikanalys officiella statistik om trafik med svenskregistrerade tunga lastbilar.