Statistik

Listar alla artiklar taggade med: Statistik

Lastningsolyckor näst vanligaste orsaken till arbetsskador

Idag, den 10 juni, släpps Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad, med statistik uppdelad på olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden. Den visar bland annat att flest allvarliga arbetsolyckor drabbar män och att en fallolycka fortfarande är den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall, medan lastningsolyckor är näst vanligast.

Nedåt för tunga och lätta lastbilar i maj

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar som visar på ökning. Nyregistreringarna för personbilar minskade med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Motsvarande siffra för tunga lastbilar var en nedgång med 14 procent och lätta lastbilar minskade med 11 procent. Bussarna hade det mest utmanande med en minskning med 32 procent.