Helldén (MP) om SD:s inbjudan: ”Tack, men nej tack”

I en artikel i Dagens Nyheter den 28 februari säger Miljöpartiets språkrör Daniel Helldén att Miljöpartiets partistyrelse har beslutat att driva frågan om att lägga ner Trafikverket. En slutsats som ligger i linje med det Sverigedemokraterna drivit under lång tid.

Detta föranleder Thomas Morell (SD) tillika vice ordförande i Trafikutskottet, att skicka en inbjudan till Miljöpartiet för att diskutera bland annat Trafikverkets vara eller icke vara.

Thomas Morell säger att vi i Sverige har en situation där landets centrala infrastruktur inte fungerar, vare sig på väg eller järnväg. Han menar att landets medborgare och den svenska industrin med rätta kan kräva mer av Trafikverket än den bristfälliga verksamhet som nu bedrivs av myndigheten.
– Det är ju inte rimligt att Sverige 2024 inte klarar av att hålla våra vintervägar farbara så fort det kommer lite snö och blir minusgrader, säger Morell.

Han fortsätter. Järnvägens omfattande brister har lett till att människor tvingas säga upp sig från sina jobb eller byta bostadsort och många bokar ett tåg som går flera timmar eller till och med ett dygn innan för att vara säker på att man kommer fram i tid. Det är en fullständigt ohållbar situation.

För Sverigedemokraterna är situationen fullständigt oacceptabel och de kan som politiska företrädare inte stillatigande se på hur förfallet fortskrider. Det krävs helt enkelt kraftfulla åtgärder.

Därför var det för Sverigedemokraterna glädjande att se Miljöpartiets ställningstagande att driva på för en förändring.
– Men precis som vanligt var det bara ”lösplugg i bössan” när det gäller Miljöpartiet. Det blev tydligt för svenska folket att det manliga språkröret inte menade allvar när det gäller landets infrastruktur. Daniel Helldén säger till och med i intervjusammanhang att han och Miljöpartiet hellre väntar i minst tre år till innan de agera i frågan om landets havererade infrastruktur och Trafikverket än att samtala med Sverigedemokraterna. Så seriöst var talet om att lägga ner Trafikverket, säger Morell.

Trots inbjudan hyste Morell inga större illusioner om att Helldén skulle sätta sig ner och diskutera det allvarliga läget för svensk infrastruktur med honom och Sverigedemokraterna, men det fanns ändå en förhoppning.

Vi kontaktar Miljöpartiet och talar med Daniel Helldéns sekreterare som säger att hon inte känner till någon inbjudan.
– Ni kan väl skicka den igen, säger hon.
Vi förklarar då att det inte är tidningen Proffs som skickat inbjudan.
– Då kan ni väl säga till den som skickat inbjudan att skicka den igen, säger sekreteraren.
Vi förklarar då att det inte fungerar så att media ska agera mellanhand mellan politiker.

Vi erbjuder oss att mejla datumet för inbjudan och Helldéns svar, men det krävs en del övertalning för att få hennes mejladress. Någon återkoppling sker dock inte.

Vi kontaktar Miljöpartiet ånyo i dag och får tala med en annan person som inte känner till ärendet. Hon ska emellertid undersöka varför vi inte får svar.

När återkopplingen från Miljöpartiet ännu en gång uteblir, frågar vi Thomas Morell vilken anledning Daniel Helldén angett för att inte tacka ja till ett möte. Morell säger att i svaret tackar Helldén för inbjudan och säger att de har samma mål med Trafikverket, något Morell säger att Helldén finner glädjande.
– Men han säger också att Sverigedemokraternas position i Tidösamarbetet gör att vi inte behöver gå via Miljöpartiet i denna fråga. Helldén tror dessutom att vi kommer att fortsätta diskutera frågan fortsättningsvis i trafikutskottet. Av den anledningen tackar han för inbjudan, men tackar nej, säger Thomas Morell och tillägger att en väl fungerande järnväg är något båda partierna ser fram emot.

När det gäller Miljöpartiets inriktning på att rusta upp Sveriges infrastruktur, är Morell besviken.
– Nu kan vi definitivt bocka av Miljöpartiet som icke trovärdiga i arbetet med att rusta upp vår infrastruktur. Ni som också hade förhoppningen att något skulle hända när Miljöpartiet slog på stora trumman kan helt enkelt känna er lurade, säger Morell.

Sverigedemokraterna förtydligar – något måste göras åt Trafikverket.
– Vi är helt enkelt skyldiga våra väljare att agera. Järnvägen fungerar inte och underhållet av våra vägar är en katastrof. Att sitta ”nöjd i båten” är inget alternativ för Sverigedemokraterna och det kommer regeringen också bli varse om man inte öppnar dörren för förhandlingar i denna för landet avgörande fråga, säger Thomas Morell.

Senare i dag lyckas det oss att få en återkoppling från Miljöpartiet som säger att Daniel Helldén är fullbokad under dagen, men de hänvisar till en artikel av Altinget på samma ämne. I den artikeln ser Helldén positivt på att fler partier drar samma slutsats om Trafikverket och att så länge det handlar om järnvägen är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna rätt så samspelta.

Men när det gäller Sveridemokraterna menar Helldén att det partiet i princip har vetorätt i regeringen.
– Så de kan de väl prata med infrastrukturministern och samarbetspartierna och helt enkelt driva igenom det. Kan de på inom andra områden, kan de väl göra det här också, säger Helldén till Altinget och menar att det egna partiet också kommer att se till att det händer den dagen de sitter i regeringen.

Att Helldén tackar nej till inviten hänvisar han i Altingets artikel till att han suttit i trafikutskottet tidigare och då fördes diskussioner där och då i samma sammanhang. Men varför vill ni inte föra en diskussion med Sverigedemokraterna?
– För att Sverigedemokraterna har den positionen de har i Tidöpartierna att de kan göra det där. Då behöver vi inte föra den diskussionen med dem, säger Helldén till Altinget och det svaret avslutar vår artikel i ämnet.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-08 13:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Altinget Infrastruktur Miljöpartiet Sverigedemokraterna Trafikverket