Catarina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, skriver under avsiktsförkaring för att främja och utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen. Catarina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen och Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket, skriver under avsiktsförkaring för att främja och utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen.

Samarbetsavtal ska utveckla anläggningsbranschen och transportinfrastrukturen

Trafikverket och Byggföretagen har slutit en avsiktsförklaring i syfte att utveckla anläggningsbranschen och främja en väl fungerande transportinfrastruktur i Sverige.

Trafikverksmarknaden står för cirka 30 procent av den svenska anläggningsmarknaden och därmed är Trafikverket en stor del av Byggföretagens medlemsföretags vardag och framtid.
– Trafikverket och Byggföretagens medlemmar är beroende av varandra, tillsammans bidrar vi till samhällsutveckling och är en del i varandras måluppfyllelse och resultat, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen.

För att lyckas med samarbetet har Trafikverkets och Byggföretagen kommit överens om ett antal ömsesidiga förutsättningar och utvecklingsbehov:
Vi behöver vara affärspartners med tillit till varandra
Vi behöver ha drivkraftsstimulerande affärsupplägg och affärsgenomförande
Vi behöver ge tydlighet och förutsägbarhet
Vi behöver ha fokus på att genomföra åtgärder och utveckling på faktabaserad grund
Vi behöver fokusera på åtgärder som utveckla kontraktgenomförandena
Vi behöver i allt ta ansvar för vårt eget arbete, förhållningssätt och agerande

Trafikverkets uppdrag är att möjliggöra tillgänglighet i ett hållbart samhälle. Därigenom skapas värde för medborgare och näringsliv. Trafikverket ska också främja produktivitet, effektivitet och innovationer i anläggningsbranschen, samt bidra till branschens utveckling.
– Som stor beställare av infrastruktur vill vi vara en attraktiv beställare och leverantörernas första val, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.