Regeringen föreslår förändrad eurovignette. Regeringen föreslår förändrad eurovignette.

Regeringen förslår förändrad eurovignette

Transportföretagen skriver att regeringen föreslår att eurovignetten ska differentieras även utifrån koldioxidutsläppsklass. Från och med 2027 ska även fordon under 12 ton betala eurovignett.

Den 1 januari 1998 anslöt sig Sverige till Eurovignettesamarbetet. Då var Tyskland även med i samarbetet. I samband med att Tyskland införde sin ”maut”, lämnade de.

De länder som ingår i eurovignettesamarbetet är förutom Sverige, även Danmark, Nederländerna och Luxemburg. det inbördes avtalet måste nu ändras i och med att EU beslutat om ett nytt eurovignettedirektiv.

Direktivet reglerar hur medlemsländerna får ta ut vägavgifter. Om exempelvis en vägavgift tas ut ska den differentieras utifrån koldioxidutsläppsklass. Fler fordon ska också omfattas.
Av den anledningen har regeringen lämnat en proposition till riksdagen med förslag till ändringar i eurovignettesamarbetet. Regeringen föreslår en generell, men begränsad höjning av avgiftsnivåerna samtidigt som avgifterna differentieras.

Från och med den 26 mars 2027 utvidgas vägavgiftsplikten till att också omfatta fordon och fordonskombinationer över 3,5 ton och fordonskombinationer där motorfordonet väger högst 3,5 ton, men har en anordning för påhängsvagn som ger kombinationen en totalvikt över 3,5 ton. För fordon och fordonskombinationer under 12 ton tas vägavgift ut med en tredjedels lägre belopp. Utsläppsfri fordon under 4,25 ton befrias helt från vägavgift.

Fordon kommer att delas in i fem koldioxidutsläppsklasser:

Tabell från Transportföretagen.se.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-21 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Eurovignette Koldioxidutsläpp Transportföretagen Vägavgift