Österrike anger skidåkare som anledning till utökat helgstopp. "Vad blir nästa grupp att ta hänsyn till - fjällvandrare", säger Raluca Marian, IRU. Österrike anger skidåkare som anledning till utökat helgstopp. "Vad blir nästa grupp att ta hänsyn till - fjällvandrare", säger Raluca Marian, IRU.

Österrike inskränker godstrafik till förmån för skidåkare

Österrike har förlängt körförbud på helger under skidsäsongen på en av EU:s mest trafikerade kommersiella rutter. Förbudet är exklusivt inriktat mot godstransporter och utmanar principen om fri rörlighet för varor i EU – endast för att underlätta för skidälskare. EU-kommissionen måste se till att Österrike respekterar grundläggande EU-principer, menar International Road Transport Union (IRU).

Under de senaste åren har EU:s väggodstransport- och logistikindustri upprepade gånger lyft den svåra transitsituationen i Tyrolen och uppmanat EU-kommissionen att agera mot Österrikes transitrestriktioner i Brenner-korridoren. Man menar att Österrike bryter mot EU-lagstiftningen.

Den 25 januari 2024 utfärdade den österrikiska regeringen ett körförbud för lastbilar för transit på motorvägen A10 Tauern med start på fredagen kl. 13:00 och hela helgen. Detta utökar helgstoppet med 24 timmar.

Den officiella förklaringen till det utökade körförbudet är den höga trafikvolym som orsakas av skidåkare som reser till skidområdena dessa dagar. Körförbudet gäller endast ekipage i transit.

I ett brev till EU-kommissionärerna Thierry Breton och Adina Vălean, har IRU och nationella vägtransportorganisationer från hela Europa uppmanat EU-kommissionen att agera mot Österrike för att tvinga fram efterlevnad av EU:s regler och grundläggande principer.

IRU:s generaldirektör Raluca Marian sade: ”EU:s vägtransportsektor är extremt oroad över detta ytterligare körförbud på en av EU:s mest trafikerade kommersiella rutter. Den här gången kan vi bara beskriva anledningen som ”oseriös”. Österrike straffar EU:s logistikkedjor och förare som behöver transitera territoriet till förmån för helgresor.”

Det utökade förbudet gäller dessutom endast ekipage i transit – inte den lokala godstrafiken. Det visar även en fullständig ignorering av förare genom att stänga deras tillgång till en viktig EU-korridor när de behöver återvända hem till sina familjer över helgen.

Raluca Marian skräder inte orden och säger att detta helt strider mot andan i EU:s principer för den inre marknaden och reglerna för mobilitetspaketet som bland annat har som syfte att förbättra förarens arbetsförhållanden. Marian fortsätter: ”Skidsäsongen är inte den enda perioden med mycket turism. Vad kommer härnäst? Utökade förbud mot att blockera förare och gods över sommaren för att ta emot fjällvandrare?”

IRU ser en stadig obehindrad ökning av förbuden mot transitkörning i Österrike, något IRU menar skapar ett olyckligt ”prejudikat” för andra medlemsstater att göra detsamma, baserat på snäva nationella skäl om de vet att EU-kommissionen inte gör något för att hålla godsflöden i rörelse fritt enligt EU:s fördrag.

Förändringen gjordes med mycket kort varsel då det publicerades i Federal Law Gazette dagen innan förändringen trädde i kraft. Att offentliggöra körförbud för lastbilar med kort varsel, utan anledning till brådska, har blivit allmän praxis i Österrike, säger IRU. Detta försvårar allvarligt förares och företags förmåga att anpassa rutter och upplägg därefter, än mindre att leta efter alternativ i sista minuten inom kombinerad transport.

Ett officiellt brev från EU-kommissionen bekräftar att Österrike regelbundet bryter mot den så kallade ”jordgubbsförordningen” om fri rörlighet för varor eftersom man inte följer sina informationsskyldigheter gällande körförbud. Ändå fortsätter Österrike att meddela körförbud med kort varsel.

Det är hög tid för EU-kommissionen att ta sitt ansvar och agera mot Österrike för att stoppa landets friresa med att införa trafikförbud för lastbilar utan solid motivering. De måste säkerställa Österrikes efterlevnad av EU:s regler och med principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”, avslutade Raluca Marian.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-26 14:48
Kategori: Nyheter
Taggar: EU-kommissionen Fri Rörlighet av Gods Helgstopp IRU Körförbud Mobilitetspaketet Raluca Marian