Aditro Logistics certifierat för Fair Transport

Transporternas klimatpåverkan spelar roll och transporter är en viktig punkt i omställningen till ett hållbart samhälle. Fair Transport är hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Samtliga certifierade företag redovisar öppet deras arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.

Aditro Logistics har, enligt Jonas Von Schantz, chef för hälsa, säkerhet och miljö på Aditro Logistics, en framåtlutad klimatagenda med den tydliga målsättningen att bli CO2-neutrala till 2030.
-Som en del i den satsningen har vi nu certifierat oss för Fair Transport, så att det ska bli tydligt för köpare av våra tjänster att vi levererar dem på ett klimatsmart och ansvarsfullt sätt, säger han.

Allt fler konsumenter och företag engagerar sig aktivt i hållbarhetsfrågor. Som transportköpare kan det vara svårt att avgöra vilken effekt transporter du upphandlar har på klimatet. Genom att upphandla transporter hos ett åkeri som uppfyller kriterierna för certifieringen kan du vara trygg i att dina transporter utförs på ett klimatsmart, säkert och ansvarsfullt sätt.

Aditro Logistics miljömål är en av de viktigaste de kommande åren, men man får inte glömma de andra viktiga aspekterna på hållbara leveranser.
– Så som att vara en sjyst arbetsgivare. Fair Transport-certifieringen visar även på att vi tar vårt ansvar inom det området, och det känner jag mig stolt över, säger Johan Olsson.

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför. Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.