När laddinfrastrukturen saknas är gasdrift kanske ett lättare alternativ att bygga ut för klimatomställningen? Foto: Linde. När laddinfrastrukturen saknas är gasdrift kanske ett lättare alternativ att bygga ut för klimatomställningen? Foto: Linde.

Första vätgastankstationen öppnas i Ungern

Under Hydrogen Open 2024 förra veckan tog Ungern de första stegen mot att använda vätgas för transporter när den första publika vätgastankstationen i Ungern öppnades i Budapest. Stora statliga och privata företag undertecknade ett samarbetsavtal för att införa vätgasbränslecellstransport, bland dem Waberer’s som är optimistiska om potentialen i vätgasdrift.

Nu gör vätgasdrift sitt intåg även i Ungerner. Deras första station, som drivs av Linde Gáz Magyarország Zrt., möjliggör tankning på upp till 4 000 kilo väte, men även om tankstationen är tillgänglig för allmänheten måste användarna förboka sina tankningar.

Invigningen sammanföll med Hydrogen Open 2024-konferensen som anordnades av Ungerska Hydrogen Technology Association. Vid evenemanget undertecknade stora aktörer inom den ungerska transportsektorn ett strategiskt samarbetsavtal. Syftet är att främja införandet av vätebränslecellstransporter i hela landet. De som undertecknade avtalet är det ungerska oljebolaget Mol, den statliga järnvägsoperatören MÁV, den statliga kollektivtrafikoperatören Volánbusz samt logistik-företaget Waberer’s.

Oljebolaget Mol säger att deras strategiska mål är att driva den gröna energiomställningen i den öst- och centraleuropeiska regionen. Företaget strävar efter att göra både industriella aktörers och mobilitetssektorns verksamhet hållbar genom att utnyttja alternativa energikällor.

Under det strategiska samarbetet samordnar de fyra företagen utvecklingsplaner och skapar konceptualiserar gemensamt utbyggnaden av vätebränslecellstransporter och tillhörande infrastruktur. De avser att söka medel från EU och inhemska myndigheter för att stödja deras samordnade projektförslag för utveckling av vätgasmobilitet.

Vice verkställande direktören på Mol, György Bacsa, avslöjade också att Donauraffinaderiet i Száhahalombatta kommer att producera 1 600 ton kolneutralt väte från förnybar el från 2024.

Zsolt Barna, vd och koncernchef för Waberer’s International Nyrt., är optimistisk om potentialen hos vätgasdrivna fordon som ett kompromisslöst alternativ till traditionella dieseldrivna tunga fordon. Han förväntar sig att Waberer’s mest avancerade bränslecellsfordon ska finnas på ungerska vägar inom de kommande två åren, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-01-29 09:04
Kategori: Nyheter
Taggar: Gasdrift Gaslastbil Klimatomställning Miljö MOL Ungern Vätgas