Vätgas

Listar alla artiklar taggade med: Vätgas

Nu blir det tätare mellan vätgasstationerna

Nu rasslar det till med fler tankstationer för vätgas i Sverige. Hynion Sverige AB fick i dagarna besked om 61 miljoner kronor i stöd för byggandet av två robusta vätgasstationer. Everfuel får 79 miljoner för byggande av tre vätgasstationer.

Nu byggs det vätgasstationer i Västerås och Jönköping

Hynion Sverige AB fick idag besked om att Energimyndigheten bidrar med 61,4 miljoner kronor till byggandet av två vätgasstationer med hög kapacitet som kommer att ligga i Västerås och Jönköping. Stationerna kommer att ha en kapacitet på 1 500 kilo vätgas per dag och byggas de lastbilar som nu ska fasas in.

Omfattande insatser krävs om vätgas i tunga fordon ska bli verklighet

Kostnaden år 2030 för vätgasfordon förväntas bli 50 procent högre per fordonskilometer jämfört med batteridrift. För att vätgas ska kunna bli ett konkurrenskraftigt alternativ för tunga transporter krävs stöd och politiska initiativ. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, analys.

Ensidigt förslag från EU-kommissionen om ersättning av rysk gas

Att minska beroende från rysk gas, vilket EU-kommissionen nu föreslår, är både rimligt och viktigt givet kriget i Ukraina. Däremot är förslaget ensidigt inriktat på elektrifiering och vätgas, skriver Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) i ett pressmeddelande.

PS Energi får mångmiljonstöd för byggnation av vätgastankstation i Ljungby

Naturvårdverket har inom ramen för Klimatklivet beviljat PS Energi stöd på drygt 19 miljoner kronor för delfinansiering av en vätgastankstation vid E4:an i Ljungby. Målsättningen är att tankstationen ska vara Kronobergs första fullskaliga gröna vätgastankstation som riktar sig till både tung och lätt trafik och beräknas stå färdig till sommaren 2023.

Miljonstöd till uppbyggnad av tankstationer för vätgas

Med stöd från statliga Klimatklivet ska företaget REH2 bygga 24 nya vätgastankstationer över hela landet. Planen är att stationerna ska vara byggda till år 2025. Och kostnaden för de 24 stationerna uppgår totalt till cirka 515 miljoner kronor.

Europa tar täten med vätgasen

Den senaste veckan har vätgasen varit högt på agendan både i Sverige och internationellt. Fredagen den 25 november lämnade Energimyndigheten sitt förslag till nationell vätgasstrategi, och måndag den 29 kickade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen igång European Hydrogen Week i Bryssel.

DHL Express testar vätgaslastbil i Deutsche Post DHL Group

Apple är den första kunden som testar den nya logistiklösningen. Lastbilen är en del av ett europeiskt testprogram som görs mellan Nederländerna och Belgien. Pilotprojektet är en del av nollutsläpsstrategin i Deutsche Post DHL Group.

Anläggning för vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn

Göteborgs Hamn och det norska energibolaget Statkraft planerar en produktionsanläggning för vätgas inom hamnområdet, med driftstart 2023. Inledningsvis ska anläggningen ha en kapacitet på fyra MW, vilket ger en produktion av upp till ca två ton vätgas per dygn.

Vätedriven Mercedes-lastbil godkänd för tester på allmän väg

Daimler Trucks satsning på bränsleceller och flytande väte för fjärrfrakt har tagit ett stort steg framåt. I oktober godkändes prototypen av vätedrivna Mercedes-Benz GenH2 för tester på allmän väg i Tyskland.