EU-körkort – Parlamentet i täten mot förarbrist

EU-parlamentets transport- och turismutskott (TRAN) antog den 7 december sin ståndpunkt om EU:s körkortsdirektiv vilket utgör ett avsevärt steg framåt för att undanröja avgörande hinder som motverkar att fler utbildar sig till buss- och lastbilschaufförer.

EU-kommissionens förslag att revidera körkortsreglerna erbjuder möjligheten att ta bort några av de stora hindren för att locka fler till EU:s yrkesgrupp av chaufförer. Vägtransportsektorn saknar cirka 600 000 buss- och lastbilschaufförer och trenden är uppåtgående.

TRAN, som är expertutskottet i frågan, fastställde alltså sin ståndpunkt den 7 december och enades då om stora reformer för yrkeskörkort, inklusive möjligheten för 17-åriga chaufförsutbildade att köra lastbil tillsammans med en erfaren förare. Dessutom ska erkännande av körkort och utbildningsbevis från tredje land förenklas och harmoniseras och möjlighet ska ges till medlemsstater att sänka minimiåldern för bussförare till 18 år, utan avståndsgräns.

I linje med rådet stöder TRAN nu ett EU-omfattande system som gör det möjligt för 17-åriga lastbilschaufförer att på ett säkert sätt skaffa sig praktisk körerfarenhet och bekantskap med yrket tillsammans med en erfaren förare. IRU:s generaldirektör i EU, Raluca Marian, sade: ”Det EU behöver är säkra och rätt utbildade förare. För att detta ska vara möjligt måste unga professionella kandidater ges möjlighet att bekanta sig med professionell daglig verksamhet och säkerhetskrav.”

Att unga kör lastbil med en erfaren förare handlar inte om att sänka minimiåldern för körning som vissa organisationer framställt. ”Det är ett utbildningsprogram under inflytande av erfarna yrkesförare som kommer att uppmuntra unga chaufförer som annars kanske väljer ett annat yrke, tillade Marian

Det är en prestation av TRAN att dess vision är att lägga grunden för ett enklare godkännande av kvalifikationer och utbildning av yrkesförare från tredje land. För närvarande följer varje medlemsstat sin egen praxis som i de flesta fall är långdragen och besvärlig.

Medan rådet redan har gått med på att ha en harmoniserad EU-praxis för godkännande av utländska yrkeskörkort, försöker TRAN ta det ett steg längre och skapa grunden för ett förfarande för att även erkänna förares yrkesförarkompetens utfärdat i tredje land.

En annan stor framgång är att TRAN mötte behoven för kollektiva passagerartransporter genom att ge medlemsstaterna möjlighet att ta bort den godtyckliga 50-kilometersgränsen för professionella bussförare under 21 år. Dessutom ska åldern för att få köra buss sänkas från nuvarande 24 år, till 21 år med full bussförarutbildning.

När nu TRAN har angivit sin ståndpunkt om översynen av EU:s körkortsdirektiv, hoppas branschen nu på ett positivt resultat i parlamentets plenarsammanträde samt givande förhandlingar med rådet i början av nästa år.

Om artikeln

Publicerad: 2023-12-12 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU EU-körkort EU-parlamentet IRU Rådet Raluca Marian TRAN