"Unga är viktiga för framtiden," säger Thomas Morell här tillsammans med sin första praktikant Gabriel Norman. "Unga är viktiga för framtiden," säger Thomas Morell här tillsammans med sin första praktikant Gabriel Norman.

Thomas Morell: ”Viktigt att unga engagerar sig i politik”

Thomas Morell (SD) är vice ordförande i trafikutskottet och att emellanåt ta emot grupper med exempelvis gymnasielever som guidas i riksdagen, hör till en av hans uppgifter. Mötet med unga människor är viktigt, tycker Morell. ”Det är de unga som sedan ska ta hand om Sverige i framtiden.”

Nu har Thomas Morell för första gången haft en praktikant under en hel vecka, Gabriel Norman från Helsingborg. Hur har det varit?
– Det var både nytt och inte minst spännande. Det hela gick bra och jag hoppas att även Gabriel tyckte det och fick med sig nya erfarenheter, säger Morell.

Gabriel är engagerad i politik sedan tid tillbaka, men Morell tycker det är bra att visa hur brett uppdraget som riksdagsledamot faktiskt är.
– Man träffar skolklasser, olika organisationer, sammanträden och så skriver man exempelvis debattartiklar och motioner samt läser in dokument, säger Morell.

Gabriel deltog i frågestunden under en av de guidade skolvisningarna där han fick svara på frågor från eleverna.
– Det blev en mycket bra dialog mellan honom och skolklassen, säger Morell som tycker det är viktigt att även unga engagerar sig i politiken.

Gabriel Norman, 18 år, studerar naturvetenskaplig linje på ProCivitas i Helsingborg. Redan som 16-åring blev han medlem i Sverigedemokraternas ungdomsförbund och var med och kampanjade inför förra valet. Han är i dag kontaktperson för ungdomsförbundet och leder verksamheten.
– Samtidigt är jag invald som ersättare i både arbetsmarknadsnämnden och valnämnden i Helsingborg, säger Gabriel.

Praktikveckan var både rolig och givande.
– Att få se alla delar i olika processer och att se samspelet mellan olika ledamöter och inte minst administrationen i riksdagen var mycket intressant att få ta del av, säger Gabriel.
Frågestunden med gymnasieeleverna på besök blev en positiv upplevelse.
– Frågorna var politikneutrala och jag fick berätta om hur jag kom in i politiskt engagemang, säger Gabriel.

Thomas Morell är bland vår redaktions läsare känd för att driva transportfrågor hårt. Fick du insyn i trafikutskottet och arbete med infrastruktur?
– Absolut. Jag fick en utökad och breddad förståelse för vikten av infrastrukturen ur ett helhetsperspektiv och då inte bara vägtransporter. Det pågår ett antal järnvägsprojekt också bland annat sträckan Borås till Göteborg som just under min vecka var ett aktuellt ämne, säger Gabriel och tillägger att elektrifieringen i samhället också var ett hett samtalsämne.

Är riksdagen en arbetsplats du skulle kunna tänka dig i framtiden?
– Så är det nog, men det ligger ganska långt fram i tiden. Jag tycker att om man får förtroendet att vara riksdagsledamot menar jag att man ska ha någon form av yrkesbakgrund och kompetenser med sig från att ha varit på arbetsmarknaden ett antal år. Jag vill inte gå direkt från ungdomsförbundet till nästa steg och sedan direkt in till riksdagen, säger Gabriel.

Vad skulle du vilja säga till unga som inte alls eller brys sig mycket lite om politiken?
– Har man intresse för politiken tycker jag absolut att man ska engagera sig. Kanske gå med i ett förbund. Det betyder inte att man måste åta sig uppdrag, men man träffar nya människor och får nya erfarenheter, säger Gabriel Norman som väl tillbaka på skolan igen fick presentera sina upplevelser för klassen.

Gabriel Norman tycker att man ska ha med sig erfarenheter och kompetenser från arbetslivet innan man kan axla förtroendet som riksdagsledamot.
Gabriel Norman tycker att man ska ha med sig erfarenheter och kompetenser från arbetslivet innan man kan axla förtroendet som riksdagsledamot.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-08 14:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Gabriel Norman Infrastruktur Regeringen Riksdagen Riksdagsledamot SDU Sverigedemokraterna Thomas Morell Trafikutskottet