Så kan vi snabba på transportsektorns omställning

Elektrifieringen av den svenska transportsektorn rullar på. Nu har Energimyndigheten och Trafikverket identifierat ett stort antal åtgärder som påskyndar utrullningen av laddinfrastruktur och vätgastank-infrastruktur. Åtgärderna är samlade i ett förslag till nationellt handlingsprogram. Förslaget innebär bland annat ett samlat helhetsgrepp för utbyggnaden.

För att fler ska välja elektriska fordon måste det vara enkelt att ladda och tanka. För att främja det behövs samordning på både nationell och regional nivå. Trafikverket och Energimyndigheten föreslår därför att Energimyndigheten får ett utökat uppdrag att samordna Sveriges laddinfrastruktur.

Transportsektorn är en av nycklarna för omställningen till ett hållbart energisystem och samhälle. En förutsättning är en effektiv utbyggnad av infrastrukturen.
– För det behövs ett samlat helhetsgrepp och utökat samarbete mellan flera aktörer. Därför är det glädjande att regeringen anslagit medel för ett sådant uppdrag i budgetpropositionen för nästa år, säger Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén.

Förslaget till handlingsprogram presenteras i en gemensam rapport. Där listar Energimyndigheten och Trafikverket 55 åtgärder för att underlätta och öka takten i utvecklingen av laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Utöver behovet av samordning pekar myndigheterna på att en kritisk faktor är tillgång till elnätet, där de stora utmaningarna är långa ledtider för anslutning, och brist på kapacitet.

Den stora styrkan i förslagslistan är bredden på förslagen som går från hemmaladdning till publik laddning av tunga och lätta fordon, markåtkomst, säkerhetsfrågor kring vätgastankstationer samt statistik och uppföljning.

Hemma- och depåladdning, oavsett boendeform, är centralt i omställningen till elektrifieringen av fordonsflottan. EU:s regelverk sätter ramarna för utbyggnaden av laddning och tankstationer för vätgas längs europavägar och vissa riksvägar.
– Utöver det behöver samma infrastruktur etableras längs andra större vägar för att ett elektrifierat vägtransportsystem ska vara tillgängligt för alla, säger Roberto Maiorana, generaldirektör för Trafikverket.

Basen för en laddinfrastruktur kommer fortsatt att ligga på hemma- eller depåladdning. Fordonet laddas när det står still under en längre tid. Förutom att ladda när fordonet ändå är parkerat är det kostnadseffektivt och samhällsekonomiskt fördelaktigt, eftersom det ofta är lägre effekter som används. Laddningen sker då under tider med mindre efterfrågan på överföringskapacitet i elnätet.

Vill du läsa rapporten, finner du den här.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-02 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Elfordon Energimyndigheten Laddinfrastruktur Trafikverket Transportsektorn