Det är inte olagligt att ha dålig syn - så länge det inte händer något. Foto: Synoptik. Det är inte olagligt att ha dålig syn - så länge det inte händer något. Foto: Synoptik.

M Sverige: ”Att ha dålig syn är inte olagligt”

Det är för en personbilsförare inte olagligt att ha dålig syn – så länge det inte händer något, men det finns i Trafikförordningen något som kallas ”eget ansvar” som i förlängningen kan leda till att den med dålig syn både kan åläggas straffansvar samt få körkortet indraget. Huruvida uttrycket ”så länge det inte händer något” passar in i trafiksäkerhetssammanhang, kan eller kanske även bör, ifrågasättas.

Vi har sedan 2018 bevakat Synoptiks årliga Synbesiktning vid flera tillfällen. I år var det den 15 omgången och resultaten för varje år skiljer sig inte mycket. Resultaten av Synbesiktningen beskriver Synoptik som alarmerande. ”Var tionde bilist, cirka 640 000, ser så dåligt att de inte skulle få körkort med den syn de har i dag”, sade man 2018.

Synoptiks beskrivning av ”olaglig synskärpa” är att de testade personerna inte uppfyller den gräns på minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen som Transportstyrelsen kräver vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort.
– Det är en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan, säger Synoptik.

Vad som skiljer årets Synbesiktning från de andra årens, är den kraftfulla reaktionen från konsumentorganisationen Riksförbundet M Sverige som i ett pressmeddelande skriver: ”Synoptik ljuger”.

M Sverige vill dock understryka att man tycker det är bra att Synoptik vill nå ut till fler och att inte heller resultatet av Synbesiktningen ifrågasätts. Vad som kritiseras är att Synoptik säger att de cirka 700 000 förare man träffat under Synbesiktningen och som rekommenderats ta kontakt med en optiker, kör olagligt.
– För att något ska vara olagligt måste det också vara straffbart, säger M Sverige som menar att så inte är fallet varför Synoptik i detta vilseleder förarna.
Huruvida det är straffbart olagligt eller ej, återkommer vi till längre ner i texten.

Kritiken från M Sverige handlar också om att man på ett vilseledande och i viss mån aggressivt sätt marknadsför sig själv med, i slutänden, syftet att tjäna pengar.
– Att säga ”du kör olagligt” kan få en skrämmande effekt på förarna. Man kan nå ut till fler på andra sätt, säger M Sverige.

För Synoptik är målet att uppmärksamma att bilister ser för dåligt i trafiken och att Sverige, till skillnad från många andra länder inom EU, inte har någon form av synkontroll vid körkortsförnyelse.
– Vi har gjort cirka 38 000 syntester på aktiva bilförare under åren och har siffror som tydligt visar att cirka 10 procent av dem som testar synen inte lever upp till de gränsvärden som krävs för ett lämplighetsintyg för B-körkort, säger Synoptik.

Synoptiks absoluta ambition med Synbesiktningen är att sätta ljuset på en trafiksäkerhetsfråga som man ser som mycket viktig. Att så många bilister kör med så dålig syn att det blir suddigt redan vid en meters avstånd är skrämmande och något de hoppas kunna skapa debatt kring och därigenom nå ett politiskt beslut om krav på syntest vid körkortsförnyelse.

Kan ett statligt bolag samarbeta med ett privat företag som Synbesiktningen innebär?
– Inför varje nytt år med Synbesiktningen diskuterar vi med Bilprovningen hur vi ska kommunicera undersökningen och med vilka ord vi beskriver resultatet. Det gör vi för att känna oss lika trygga i vår kommunikation som i det resultat vi publicerar. En sådan diskussion kommer även ske inför publiceringen av Synbesiktningen 2023.

Synförändringar sker ofta långsamt varför Synoptik uppmanar att man regelbundet ska göra en synundersökning för att försäkra sig om att man ser bra eller har rätt synhjälpmedel. Optikerförbundet rekommenderar att man genomgår en synundersökning en gång om året, upp till var tredje år, beroende på ålder och eventuella synfel.

Synen är en avgörande faktor för en säker trafikmiljö.
– Därför kommer vi, så länge vi kan, fortsätta genomföra Synbesiktningen med syfte att få våra politiker att agera för en säkrare trafikmiljö i Sverige. Det är de som kan besluta om krav på syntest vid körkortsförnyelse och därför är det viktigt för oss att fortsätta detta arbete för att belysa vikten av god syn i trafiken, Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig på Synoptik

Det är lätt att tro att det är fritt fram att köra med hur dålig syn som helst bara man klarat ”inträdesprovet”, men så är inte fallet. Enligt Trafikförordningen 3 kapitlet §1 har du ett eget ansvar.
– Det betyder att det är du som har ansvaret för att framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt, säger Transportstyrelsen.

Vid exempelvis en olycka kan misstanke om problem med synen aktualiseras så även i andra sammanhang.
– Om en polis misstänker problem med synen hos en förare, kan polisen rapportera detta och föraren kan åläggas att inom en bestämd tid inkomma med en synundersökning. Görs inte detta inom den tiden dras körkortet in tills en undersökning antingen friar eller fäller föraren, säger Transportstyrelsen.

Har en förare haft glasögonkrav på körkortet och sedan opererat sina ögon är det bra att anmäla detta till Transportstyrelsen. Annars finns det en risk att det blir stopp för fortsatt färd i en poliskontroll.

En förare som har dålig syn kan i dagsläget alltså fortsätta att köra så länge det inte händer något eller att denne på annat sätt blir påkommen med att ha en undermålig syn. Frågan som kan behöva ställas är på vilket sätt det påverkar trafiksäkerheten på våra vägar.