Patrick Bengtsson och Ann.Christine Engdahl hälsar alla välkomna till Synbesiktning! Patrick Bengtsson och Ann.Christine Engdahl hälsar alla välkomna till Synbesiktning!

Alarmerande resultat av syntester

”Ännu har politikerna inte reagerat”

Synoptik, i samarbete med Bilprovningen, arrangerar idag Synbesiktningen på stationer runt om i landet. Bilägare erbjuds gratis syntest medan fordonet besiktas. Resultatet har alla år varit alarmerande, men ännu har inte politikerna reagerat. Vad vet folk om syntester och hur ofta tycker de att förare ska kolla synen?

Det är tionde året i rad som Synbesiktningen genomförs och siffrorna förväntas fortsätta vara alarmerande. Politikerna har ännu inte reagerat på att mer än en miljon bilister i Sverige, har en trafikfarlig syn.

Var tionde bilist, cirka 640 000 bilister, ser så dåligt att de inte skulle få körkort med den syn de har idag. Undersökningen visat att runt var sjätte bilist börjar se oskarpt redan på två meters avstånd och utgör därför en direkt trafikfara.

Stationschefen Patrick Bengtsson på Bilprovningen på Berga i Helsingborg och Ann.Christine Engdahl från Synoptik, välkomnar oss

-Idag erbjuder vi en enkel syntest och informerar om vikten av att kontrollera inte bara synen, utan även ögats hälsa, säger Ann-Christine. Med sig får de ett presentkort, utan köptvång, på en fullständig synkontroll på våra butiker.

Under en syntest hos en optiker, kontrolleras bland annat ögonbotten, ögats tryck, synfältet och givetvis även synen. Under en sådan undersökning kan en optiker se mycket som kanske personen själv inte ännu märker.

Exempelvis kan tecken på
grön starr och förändringar i gula fläcken upptäckas tidigt. Har du diabetes eller högt blodtryck, kan det orsaka förändringar som syns i ögonbotten.

-Att upptäcka förändringar i tid, har stor betydelse, säger Ann-Christine. Optikern kan också remittera till en ögonläkare.

Personerna vi talar med idag, har inte sett ett optikerbesök som en hälsoundersökning av ögat och visste inte vad det innebär.

För att få körkort, måste man genomgå läkarundersökning och syntest, men det är också enda gången det krävs. För tunga behörigheter krävs hälsodeklaration och syntest vart femte år i samband med förnyelse av körkortet.

Vi frågar ett antal personer som idag testar sin syn, om de vet hur ofta de själva måste göra om syntestet för att behålla sitt B-kort. Ingen kan ge ett rakt svar på det, men blir mycket förvånade när de får veta det. Att lastbilschaufförer gör syntest vart femte år, tyckte en del var ofta, men bra.

Alla tycker att det skulle vara obligatoriska syntester regelbundet även för lätt behörighet.

-För äldre förare borde det även finnas en uppfräschningskurs, kombinerad med syntest, där en objektiv person bedömer körsättet, sade en pensionerad sjökapten.

Så här tyckte tre av de tillfrågade


Tony Merkvist har inte tänkt på ett syntest som en hälsoundersökning av ögat. Han tycker det vore bra om det blir krav på regelbundna syntester, men vart femte år är lite ofta för personbilister, säger han. Det räcker med vart tionde år.

-Lastbilschaufförer kör ju stora tunga bilar och måste kunna se bra, säger han.

 


Joan Johansson är tung yrkesförare sedan fem år tillbaka.

-Jag tycker alla som kör ska se lika bra, så varför inte ha samma intervaller som för yrkesförare, säger han medan han fyller i Synoptiks enkät.

Att se ett besök hos optikern som en hälsokontroll av ögat, har han inte tänkt på tidigare.

 


Teija Haaranen har aldrig gjort en syntest och har inte glasögon, men kommer nu att utnyttja presentkortet eftersom dagens test indikerade ett eventuellt brytningsfel. Brytningsfel kan störa mörkerseendet. Ann-Christine förklarade för henne att det är lätt att vänja sig vid ett synfel.

-Jag tycker jag ser bra, men det är klart, mörkerkörning är lite jobbigare, säger hon. Men, det säger mina jämnåriga vänner också.

Att se besöket hos optikern som en hälsokontroll, är en ny tanke för henne och innan vi skiljs, vill hon ha fler obligatoriska syntester, för alla kategorier, oftare än vart femte år.

Om artikeln

Publicerad: 2018-10-18 13:29
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilprovningen Körkortsbehörighet Mörkerseende Ögonhälsa Synbesiktningen Synoptik Syntest