Förlängd respit för montering av smart färdskrivare version 2

Nu förlänger Landsbygds- och infrastrukturdepartementet respiten för montering av smarta färdskrivare version 2. Under respiten kommer inga påföljder att utdelas om den nya versionen saknas.

Vi har tidigare berättat att på grund av bristen på smarta färdskrivare version 2, ska det vara en tidsfrist fram till 31 januari 2023 då man inte ska få påföljder för att inte ha monterat den nya generationens färdskrivare.

Nu föreslår Landsbygds– och infrastrukturdepartementet ändringar i förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, i fråga om när ansvar för förare och företag ska aktualiseras när ett fordon i strid med kraven i EU:s färdskrivarförordning används utan att vara utrustat med en smart färdskrivare version 2.

Ändringen innebär att böter inte ska dömas ut och sanktionsavgift inte ska påföras för sådana överträdelser som begås under perioden 21 augusti 2023 till och med 18 augusti 2025, om fordonet registrerats för första gången senast den 31 december 2023 och vid registreringstillfället var utrustat med en smart färdskrivare version 1. Ändringen innebär att de svenska ansvarsreglerna anpassas till en rekommendation från Europeiska kommissionen.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.