ACEA: Euro 7 – rådets position ett ”steg i rätt riktning”

Manufacturers’ Association (ACEA) har kommenterat överenskommelsen om Euro 7 som nåddes av nationella ministrar i måndags. ACEA ser den nya positionen som en förbättring av EU-kommissionens Euro 7-förslag. Det tidigare förslaget ansåg ACEA var "helt oproportionerligt".

Enligt ACEA:s uppfattning skulle de ursprungliga förslagen ha lett till höga kostnader för industrin och kunderna och begränsade miljövinster.

I en kommentar till de ändrade förslagen sade ACEA:s generaldirektör Sigrid de Vries, att de nya Euro 7-förslagen fortfarande kommer att ”kräva enorma ytterligare investeringar” från transportindustrin.

Rådets mål att fortsätta med de effektiva Euro 6/7-testerna är förnuftigt, säger ACEA. Jämfört med vad som är på plats idag är Euro 7 dock mycket bredare för nya bilar, skåpbilar och i synnerhet tunga fordon vilket kräver betydande ingenjörs- och testinsatser.

Det kommer att kräva enorma ytterligare investeringar från vår industri i en tid då den satsar alla sina resurser på avkarbonisering. Vi uppmanar nu medlemsländerna, Europaparlamentet och kommissionen att arbeta för en Euro 7-förordning som kommer att göra det möjligt för oss att fokusera på dessa dubbla mål samtidigt som fordonen är överkomliga och vår sektor konkurrenskraftig”, säger de Vries.

EU har redan en av världens mest omfattande och strängaste metoder för utsläpp av föroreningar från fordon, såsom kväveoxider (NOx) och partiklar, säger ACEA och tillägger: ”Den senaste tekniken gör att avgasutsläppen knappt är mätbara.”

Även IRU har kommenterat rådets positionering rörande Euro 7 och säger att rådets allmänna hållning ”avsevärt sänker de besvärliga och kostsamma nya testkraven som föreslogs av Europeiska kommissionen, vilket marginellt avviker från befintliga Euro 6-regler.” IRU tillägger att ”en grundläggande förändring av testförhållandena skulle kräva betydande investeringar, utan att väsentligt förbättra miljöfördelarna”.

Avslutningsvis säger Raluca Maria, IRU:s Advocacy Director att man välkomnar rådets beslut att balansera miljöprestanda med kostnaden för att uppgradera teknik. ”Fördelarna med Euro 7 som föreslagits av EU-kommissionen skulle ha varit små i jämförelse med kostnaderna för att anta standarderna”, säger Raluca Marian, IRU, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2023-10-03 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Acea Avkarbonisering CO2 EU Euro 7 IRU Klimatförändringar Klimatomställning Rådet