Den här gången avled ingen, men åter ställdes frågan på sin spets om korta dragbilars duglighet i halka. Foto: Proffs/arkiv. Den här gången avled ingen, men åter ställdes frågan på sin spets om korta dragbilars duglighet i halka. Foto: Proffs/arkiv.

Undermåliga utredningar fara för trafiksäkerheten

En utredning gjord av VTI på beställning av Transportstyrelsen visar att korta dragbilar inte är överrepresenterade i olyckor. Per Thomson, VETA, säger att VTI:s utredning vilseleder Transportstyrelsen. Slutsatserna i VTI:s utredning ser han som märkliga och nu berättar han vad han kommit fram till.

Nyligen publicerade vi en artikel om att korta dragbilar, enligt VETA, är olämpliga för långa och flerledade fordonskombinationer. I artikeln uttalar sig en expert från Transportstyrelsen och Per Thomson, styrelseledamot i VETA som är en politiskt obunden ideell förening med syfte att successivt höja trafiksäkerhetsmedvetandet, kommenterar de svar som ges.

Enligt Transportstyrelsen visar inte Strada, registret dit alla trafikolyckor med döda och allvarligt skadade rapporteras, att tvåaxliga/korta dragbilar är överrepresenterade i olyckorna och att de till och med anses vara en säkrare typ av lastbil. Per Thomson upplever det som att Transportstyrelsen försöker ”rentvå” de korta dragbilarna.

Samtidigt säger Thomson till Transportstyrelsens försvar att: ”Transportstyrelsen vilseleds av VTI som i sin utredning hävdar att korta dragbilar är den säkraste typen av bilar.”

Per Thomson är kritisk till utredningen som Transportstyrelsen beställde från VTI och även kritisk till omständigheterna kring publiceringen av utredningen.
– I efterhand har jag fått veta att VTI:s utredning inte fick offentliggöras innan Transportstyrelsen gett sitt medgivande, säger Thomson.

I januari 2021 bistod Per Thomson Ernst Express med en dispensansökan för att kunna använda en längre och säkrare dragbil till en befintlig EMS kombination. För att förtydliga ansökan avseende säkrare kördynamik hade Thomson för avsikt att använda sig av Transportstyrelsens simuleringsmodell för att godkänna kombinationer med bruttovikter över 64 ton.
– Till min häpnad upptäckte jag att den längre dragbilen som avsågs gav ett sämre värde för det som kallas bakåtförstärkning. Således kunde jag inte använda mig av simuleringsresultatet för den då aktuella dispensansökningen. Något var fel insåg jag, säger han.

När VTI:s utredning om korta dragbilar senare offentliggjordes, visade den märkliga resultat vilket föranledde Thomson att undersöka dessa närmare. Det skulle visa sig bli en utmaning.

Först under våren 2022 fann han förklaringen till de märkliga slutsatserna som både Transportstyrelsen och VTI har publicerat.
– Inte förrän efter inhandling av ISO 14791-standarden över hur en körcykel avseende ett körfältsbyte ska vara arrangerad, tillsammans med en uppgift från VTI:s rapport 1121A stycke 3.1.1, förstod jag felet, säger han.

Thomson förklarar att VTI har använt konstanten 70 meter för själva förflyttningsfasen för samtliga undersökta kombinationer oavsett hjulbaser för de styrande drag-/lastbilarna.
– Att använda en sådan konstant oavsett de olika kombinationernas hjulbaser premierar givetvis korta dragbilar och diskriminerar den vanliga nordiska kombinationen med lastbil/släpvagn, säger han.

Kan det du upptäckt påverka politiska beslut?
– Ja. Det är minst sagt oroande för hur undermåliga utredningar riskerar att påverka beslut som allvarligt kan påverka trafiksäkerheten, avslutar Per Thomson.

Om artikeln

Publicerad: 2023-09-18 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Körduglighet Korta Dragbilar Per Thomson Trafiksäkerhet Transportstyrelsen Vägtransport VETA VTI