Fler fel än rätt blev det för det svenska ekipaget som kontrollerades i norska Kongsvinger. Foto: Statens vegvesen. Fler fel än rätt blev det för det svenska ekipaget som kontrollerades i norska Kongsvinger. Foto: Statens vegvesen.

Tungt körförbud för svenskt ekipage i Norge

När Statens vegvesen den 7 september utförde kontroller i Kongsvinger, togs ett antal ekipage ut för en utvidgad kontroll. Ett av ekipagen visar tydligt hur viktigt det är med fordonskontroller utmed vägarna.

Ekipaget som stack ut var svenskt och kontrollen landade i inte mindre än åtta punkter som genererade körförbud.

Här en sammanfattning från kontrollen
Ekipaget var över tre meter brett och kördes utan medföljande följebil, saknade bredlastskyltning, märkning av utstickande gods och saknade varningsljus
Föraren fick böter på motsvarande 3 116 svenska kronor
Obesiktigad färdskrivare ledde till företagsrapportering och får ej användas innan kalibrering skett.
Släpet i vagnståget var överlastat och transportören fick en avgift på motsvarande cirka 15 000 svenska kronor som betalades på plats
Transportören fick böter på motsvarande 8 309 svenska kronor då transpondern för vägavgifter saknades
Föraren kunde inte uppvisa transporttillstånd
Både lastbilen och släpet hade flera tekniska brister
Viktfördelningen mellan lastbil och släp var felaktig då släpet hade mer än 1,5 gånger lastbilens vikt vid tillfället

Utan fordonskontroller utförda av fysiska bilinspektörer och trafikpoliser upptäcks inte ekipage som dessa. Det påverkar trafiksäkerheten för alla som vistas ute på vägarna.

Ursprung och källor: Tungt.no.