Transportföretagen vill se nytt skattesystem för framtidens vägtrafik

Regeringen finjusterar transportskatter, men har en ambition att genomföra en bred översyn av skattevillkoren för lågutsläppsbilar. En översyn är välkommet, men det är hög tid för ett helhetsgrepp och se framåt.

För att underlätta omställningen behövs ett nytt skattesystem som är anpassat för framtidens tysta, fossilfria och energieffektivare fordon och vägtrafik.

Det är huvudbudskapet i en begäran som Transportföretagen, tillsammans med Drivkraft Sverige, Mobility Sweden, Motorbranschens Riksförbund, Sveriges Åkeriföretag och Riksförbundet M Sverige, har skickat till regeringen.

Organisationerna anser att en utredning behövs bland annat för att:
1) Skattesystem tenderar att bli komplexa med tiden
2) Elektrifieringen motiverar lägre skatter och kommer innebära ett skattebortfall
3) EU:s ökade ambitioner ritar om kartan
4) Vägtransporter och vägtrafik skapar tillgänglighet och samhällsnytta men beskattas och avgiftsbeläggs också ur nästan alla aspekter

Läs mer i begäran Utredning om ett nytt skattesystem för framtidens vägtrafik.