Erikssons Åkeri i Tomelilla AB går i bräschen med sin eldrivna fordonsflotta. Erikssons Åkeri i Tomelilla AB går i bräschen med sin eldrivna fordonsflotta.

Eldrivet containerflöde till Helsingborgs Hamn

Erikssons Åkeri i Tomelilla AB rullade idag in med sin el-lastbil genom Centralgaten i Helsingborgs Hamn. Den elektriska omställningen av transportsektorn har börjat ta fart och Erikssons Åkeri i Tomelilla är ett av åkerierna som går i bräschen.

Redan för ett år sedan tog Erikssons Åkeri i Tomelilla emot Sveriges första serieproducerade tunga ellastbil, en Volvo FH Electric. Idag har de nio varav en, från och med nu, rullar i Helsingborgsregionen med transporter av kylcontainrar från olika lager till Helsingborgs Hamn för att skeppas vidare. Det är livsmedelstransporter det handlar om där även kylcontainerns aggregat drivs med direkt-el från lastbilen innan den kommer till hamnen.

Den elektriska lastbilen rullar in till Centralgaten vid 9-tiden på torsdagsförmiddagen och de passerar ett område avspärrat för grävande och dragningar i marken. Det är ett vägarbete som pågår inne på gateområde där det nu förbereds för en laddstation som Öresundskraft ska upprätta.

Laddstationen, som beräknas stå klar i hamnens Centralgate under andra kvartalet 2024, får två laddplatser om 350 kW för samtidig laddning av två lastbilar. Det ska även förberedas för utbyggnad av ytterligare snabbladdare i takt med att omställningen till elektriska transporter fortgår.

I den hållbara utvecklingen är samarbeten nyckeln för att påtagligt bidra till omställningen av transportsektorn. För att elektrifieringen ska ta fart måste infrastruktur likt den kommande publika laddstationen i hamnen finnas och för Erikssons Åkeri i Tomelilla AB har investeringen i den elektriska fordonsflottan kunnat verkställas genom ett REEL-projekt.

Åkeriets Volvo FH Electric ingår i REEL-projektet som drivs av CLOSER. REEL är ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på vägarna. REEL erhåller medfinansiering från programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova, Energimyndigheten och Trafikverket.