När Trafikverkets beslut om dispenstransporter dröjer, påverkar det både åkeriets ekonomi samt miljön. Foto: Mats Gagner. När Trafikverkets beslut om dispenstransporter dröjer, påverkar det både åkeriets ekonomi samt miljön. Foto: Mats Gagner.

Långa beslutstider svårt för specialtransporter

”Transportdispenser för tunga transporter har blivit en skandal, handläggningstiderna är på tok för långa på Trafikverket. Transportfordon, ofta med följebil eller vägtransportledare, får vänta i flera dagar på beslut innan transport kan ske. Det leder till förseningar på byggplatser och industri samt att arbetslag står och väntar när transporterna inte kommer fram i tid. Och vem betalar för väntetiden när åkeriet går miste om uppdrag samtidigt som chauffören kostar i lön?” Detta är tankar som Mats Gagner har kring situationen för specialtransporter i dag.

Antalet specialtransporter ökar ständigt, men det har inte antalet handläggare på Trafikverket gjort. Mats har sysslat med transporter sen 1975 och säger att dispenser för specialtransporter nu har blivit en katastrof.
– Hela transportbranschen och industrin är påverkad av detta vilket skapar en oseriös transportmarknad där de som försöker hålla en hög kundservice inte har tid att vänta på tillstånden utan kör ändå utan tillstånd, säger han.

Förr skickade transportören in en dispensansökan till Trafikverket vars handläggare gjorde hela arbetet, men så sjösattes Trix, ett nytt system som gjorde livet mycket lättare för transportörerna. Mats var en av de första att testa Trix och gick en utbildning för detta.
– Det finns två typer av ärenden, FAV-ärende (företagsanvändare) där de som gjort en kurs hos Trafikverket själva gör underlaget till transporten med axeltryck, mått, färdväg och remisser till berörda kommuner.

Den andra typen är ett Enkelt ärende där handläggaren på Trafikverket själv tar fram en färdväg och skickar remisser.
– Den proceduren tar minst tre dagar dessutom har kommunerna tre dagar på sig att yttra sig om färdvägen berör kommunala vägar, så det kan ta tid, säger Mats.

När Mats gick kursen säger han att det utlovades att beslut skulle komma inom ett dygn eftersom handläggaren på Trafikverket endast skulle granska underlaget och underteckna ett beslut. Detta fungerade bra inledningsvis. Nu har något gått snett och det utlovade dygnet har blivit 4–5 dygn.
– Antalet specialtransporter ökar ständigt, men det gör inte antalet handläggare på Trafikverket, säger Mats som anser att detta är den avgörande orsaken till de sena besluten.

Denna utveckling menar Mats är bekymmersam även ur ett miljöperspektiv och tar ett exempel på att tidsperspektivet har betydelse.
— Hade vi vetat att vi kan få tillståndet inom ett, max två dygn, kunde vi planera för vidare transport efter lossning. Nu kan vi behöva avstå från en sådan last och köra tom och företaget som har lasten får anlita ett annat ekipage som då får gå tom från andra hållet, säger han.

Mats säger att det är avgörande för dispenstransporters effektivitet och hållbarhet att Trafikverkets beslut kommer snabbt.
– Branschen kräver att de anställer fler handläggare och om det innebär att det ska finansieras med dyrare dispenser är det ändå värt det eftersom de sena besluten i dag leder till fördyrande omkostnader av större format, avslutar Mats Gagner.

I sina kontakter med Trafikverkets chefer inom området, har han fått höra att de anser att Trafikverket håller en mycket hög servicenivå – även när handläggningstiden är 5 dagar.
– Jag tror inte att chaufförer som står lastade i en bergtäkt och väntar i 1-2 dygn på tillståndet utan toalett och dusch håller med om att det är hög servicenivå, avslutar Mats Gagner.

Om artikeln

Publicerad: 2023-08-30 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Dispenstransporter Enkelt Ärende FAV Handläggningstid Mats Gagner Miljö Remiss Specialtransporter Trafikverket Trix