Trix

Listar alla artiklar taggade med: Trix

Mats Gagner är en av åkarna som drabbas av Trafikverkets långa beslutstider. Foto: Mats Gagner.

Sveriges Åkeriföretag om dispenser för specialtransporter

Trafikverkets långa beslutstider för dispenser är problematiska för åkerier som utför specialtransporter. När Trafikverket införde ett system för dispensansökan vid namn Trix blev livet lättare för de aktuella åkerierna, men i dag fungerar det inte särskilt bra. ”Trafikverket har ändrat sin process och organisation för att handlägga ärenden. Man handlägger i turordning och har delat upp det i ärendekategorier”, säger Peter Svensson på Sveriges Åkeriföretag.
När Trafikverkets beslut om dispenstransporter dröjer, påverkar det både åkeriets ekonomi samt miljön. Foto: Mats Gagner.

Långa beslutstider svårt för specialtransporter

”Transportdispenser för tunga transporter har blivit en skandal, handläggningstiderna är på tok för långa på Trafikverket. Transportfordon, ofta med följebil eller vägtransportledare, får vänta i flera dagar på beslut innan transport kan ske. Det leder till förseningar på byggplatser och industri samt att arbetslag står och väntar när transporterna inte kommer fram i tid. Och vem betalar för väntetiden när åkeriet går miste om uppdrag samtidigt som chauffören kostar i lön?” Detta är tankar som Mats Gagner har kring situationen för specialtransporter i dag.