Remiss

Listar alla artiklar taggade med: Remiss

När Trafikverkets beslut om dispenstransporter dröjer, påverkar det både åkeriets ekonomi samt miljön. Foto: Mats Gagner.

Långa beslutstider svårt för specialtransporter

”Transportdispenser för tunga transporter har blivit en skandal, handläggningstiderna är på tok för långa på Trafikverket. Transportfordon, ofta med följebil eller vägtransportledare, får vänta i flera dagar på beslut innan transport kan ske. Det leder till förseningar på byggplatser och industri samt att arbetslag står och väntar när transporterna inte kommer fram i tid. Och vem betalar för väntetiden när åkeriet går miste om uppdrag samtidigt som chauffören kostar i lön?” Detta är tankar som Mats Gagner har kring situationen för specialtransporter i dag.
Fordonen på bilden har inget med artikelinnehållet att göra.Fotograf: Göran Rosengren

Transportstyrelsen vill återta greppet om cabotagefuskarna

Transportstyrelsens nuvarande, snäva och från många håll bespottade tolkning av EU-förordningen som reglerar cabotagetransporter har inneburit att många som med tidigare tolkning skulle ha blivit rapporterade för otillåtet cabotage, nu slipper undan straff.
Detta har myndigheten förstått och nu vill man råda bot på det. I dagarna skickades ett förslag ut på remiss som är tänkt att göra ansvarsreglerna vid överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransporter på väg mer ändamålsenliga.