Att regeringen, ledd av statsminister Ulf Kristersson (M), dröjer med beslut om återinförande av skattebefrielse för gasdrivna fordon, är inte bra för miljön, menar Mattias Goldmann. Foto: Regeringen. Att regeringen, ledd av statsminister Ulf Kristersson (M), dröjer med beslut om återinförande av skattebefrielse för gasdrivna fordon, är inte bra för miljön, menar Mattias Goldmann. Foto: Regeringen.

2030-sekretariatet: ”Världen behöver föregångsländer”

2030-sekretariatet analyserar regeringens klimatbeslut och säger att den globalt sett rekordheta sommaren visar att vi inte har någon tid att förlora i att kraftfullt ställa om till fossilfritt och effektivt. ”Världen behöver föregångsländer, precis vad de sju partierna som enades om Sveriges klimatmål insåg redan för sju år sedan”, säger 2030-sekretariatets grundare Mattias Goldmann.

EU har visat att det finns en marknad för föregångare då det efter att EU:s Fit for 55-paket klubbats och gjort risken för att vara ensam på ett stickspår obefintlig. Att i detta läge avskaffa eller urholka målen vore galet, säger Goldmann.

2030-sekretariatet framför till regeringen konkreta förslag på kostnadseffektivt 2030-måluppfyllande. ”Men låt oss inte gråta över spilld mjölk. Om regeringen exempelvis vill minska reduktionsplikten under ett par år, utgår vi från det i våra förslag som siktar in sig på vad som ska ske efter 2026”, säger Goldmann.

Samma konstruktiva ingång gäller John Hasslers utredning om hur klimatmålen ska uppfyllas effektivt. Någon öppning att stryka dem finns inte i direktiven. 2030-målet har ett starkt folkligt stöd då 63 procent tycker att det är viktigt att Sverige uppnår målet medan 23 procent inte tycker det. ”Nu är det bråda dagar att få till en klimathandlingsplan för resten av mandatperioden och en budgetproposition som effektivt säkrar att målet nås”, säger Goldmann.

Juli bjöd på en hög andel nya elfordon, både personbilar och lätta lastbilar, men utbytestakten har minskat och andelen elbussar sjunker. ”Andelen gasfordon blir föga överraskande färre när regeringen fortsatt dröjer med besked om återinförandet av skattebefrielsen visar vår 2030-sammanställning”, säger Goldmann.

På Almedalens 2030-arena delades världens första Greenhush-pris ut och gick till kollektivtrafiken som redan nu är 95 procent fossilfria och har uppnått 2030-målen, något som inte är allmänt känt.

När de och andra som entydigt är en del av lösningen kliver fram och berättar om sitt arbete, underlättas måluppfyllelsen, säger Goldmann. ”Av samma skäl är det så viktigt att premiera och hylla de som personifierar omställningen som exempelvis första mottagaren av Jakob Lagerkrantz minnespris Beatrice Torgnyson Klemme, vd för Biodriv Öst, som kort efteråt använde prispengarna för att uppmärksamma hur regeringen kan återinföra skattebefrielse för biogas”, avslutar Mattias Goldmann,