Den mobila laddstationen med ett tillhörande batterilager om 450 kWh, kommer att medge en laddkapacitet om 400 kWh fördelat på två uttag. Den mobila laddstationen med ett tillhörande batterilager om 450 kWh, kommer att medge en laddkapacitet om 400 kWh fördelat på två uttag.

Nu byggs Norrbottens snabbaste laddstation

Skoogs Bränsle i samarbete med Zpark Energy Systems bygger Norrbottens snabbaste publika laddstation med eget energilager för att möta den tunga transportsektorns utmaningar.

Skoogs Bränsle, en ledande drivmedelsaktör inom transportbranschen i Norrland, meddelar stolt att de bygger Norrbottens snabbaste publika och mest kompletta laddstation för tung trafik.

Satsningen kommer att placeras i Piteå (Öjebyn) och är ett samarbete med Zpark Energy Systems. Den nya laddstationen med eget energilager, kommer enligt företagssamarbetet att revolutionera möjligheterna för tunga fordon att snabbt och effektivt ladda i Norrbotten. Med denna satsning tar Skoogs ett betydande steg i sin gröna omställning under devisen ”Vi gör vad vi kan”.

Satsningen visar på två goda exempel av mod och framtidstro i norra Sverige. Batterisystem och laddare är teknikledande, utvecklas i Luleå och tillverkas i Haparanda. Investeringen möjliggör och leder omställning av en traditionell industri.

Satsning är en del av Skoogs övergripande gröna omställning. Utöver den nya laddstationen med tillhörande energilager, har företaget investerat i egna vindkraftverk och färdigställer under hösten 2023 Norrbottens två första tankstationer för vätgas i Piteå och Arvidsjaur samt undersöker även möjligheten att skapa mobila laddlösningar för industrin. Skoogs strävar efter att vara en föregångare när det kommer till hållbarhet och tar aktivt ansvar för att minska miljöpåverkan i sin verksamhet.