Andreas Carlsson under rundabordetsamtalen om kontrollen av yrkestrafiken på våra vägaer. Foto: Riksdagen. Andreas Carlsson under rundabordetsamtalen om kontrollen av yrkestrafiken på våra vägaer. Foto: Riksdagen.

Samarbete mellan myndigheter för att stävja transportfusket

”Det ska inte vara möjligt att fuska med regler för att vinna konkurrensfördelar mot skötsamma företag,”, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) efter rundabordetsamtalen i dag om kontrollen av yrkestrafiken på väg. Transportbranschen är en av de branscher som särskilt pekats ut som en bransch där arbetslivskriminalitet förekommer

Idag har det varit rundabordetsamtal om kontroller av yrkestrafiken på väg. Efter samtalet frågade vi vad infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson (KD) tar med sig från mötet och han inleder med att lyfta fram att en välfungerande vägtransportbransch är viktig för det svenska näringslivet.
– Transportbranschen är en av de branscher som särskilt pekats ut som en bransch där arbetslivskriminalitet förekommer, säger han.

En förutsättning för en välfungerandet transportbransch är att det råder goda och likvärdiga konkurrensvillkor, fortsätter Andreas Carlsson.
– Det ska inte vara möjligt att fuska med regler för att vinna konkurrensfördelar mot skötsamma företag. För att komma till rätta med oseriösa aktörer krävs effektiva kontroller av förare, fordon och transportföretag och att myndigheterna samarbetar och samverkar för att optimera kontrollverksamheten, säger Carlsson.

Frågan om bättre och ökad kontroll av yrkestrafik på väg har varit en aktuell fråga under en längre tid.
– Det var också därför riksdagen i juni 2022 gav ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör se övre behovet av att i större utsträckning samordna arbetet mellan olika myndigheter när det gäller kontroll av yrkestrafiken, avslutar Andreas Carlsson.