Foto: Tungt.no. Foto: Tungt.no.

Officiellt uttalande av Girteka om cabotagedomen

Girteka Logistics har av norsk domstol dömts till stora böter för att ha utfört otillåtna cabotagetransporter på de norska vägarna. Vi har ställt frågor till företaget som har återkommit till oss med ett första officiellt uttalande i vilket det står: "Girmeta" har inte samtyckt till de utfärdade böterna och hävdade att leveranserna i fråga skedde enligt alla lagar.”

Idag publicerade vi nyheten om att Girmeta som är knutet till Girteka Logistics, av norsk domstol dömts till böter för flera fall av otillåtet cabotage.

Här är uttalandet i sin helhet: ”Under de senaste 27 åren har Girteka i första hand varit inriktat på internationella transporter inom Europa, strikt i enlighet med lagar och regler i varje land vi är verksamma i. Inrikes leveranser utgör bara en liten del av vår verksamhet.

Sedan 2018 har vi ansträngt oss extra för att förstå cabotagereglerna i Norge och hålla fast vid det. I samarbete med norska advokatbyråer har vi sökt förtydliganden från olika norska myndigheter, inklusive NFL, Norsk vegvesen och Transportdepartementet om korrekt dokumentation av cabotagetransporter.

Domstolen har nu avgjort samtliga 19 fall och utfärdat böter för 17 av dem. Vi håller på att utvärdera domstolens beslut och har ännu inte beslutat om vi ska överklaga något av dessa fall. Oavsett vad vi beslutar om domen, kommer vi att analysera ärendena ännu en gång och för att vilka möjligheter vi har att justera hur vi dokumenterar när vi utför cabotagetransporter och ge relevant utbildning till våra förare och anställda.

Även om domstolen behövs för att förtydliga cabotagereglerna, ser vi detta som ett steg framåt för att främja ökad transparens och förståelse i branschen.

Vi är fortsatt engagerade i att främja en mer transparent godstransportsektor på väg och fortsätter att välkomna revisioner från statliga institutioner, kunder och oberoende revisionsbyråer för att säkerställa efterlevnad av alla relevanta lagar och förordningar.

Vi tror att vårt beslut att driva förhandlingar i domstol i slutändan kommer att gynna hela transportsektorn då det bidrar till förtydligandet av regler och lagar i Norge och möjliggör vår fortsatta verksamhet i landet”, avslutar Girteka Logistics.

Om artikeln

Publicerad: 2023-04-24 15:06
Kategori: Nyheter
Taggar: Böter Cabotageregler domstol Girmeta Girteka Logistics Godstrafik Norsk Vegvesen Otillåtet cabotage Vägtransport