Förare från tredje land strejkar i Tyskland

Lastbilschaufförer från Georgien och Uzbekistan har i flera dagar stått stilla i tyska Gräfenhausen, Hessen. Att chaufförerna strejkar beror enligt rapporter i media på att deras polska arbetsgivare inte har betalat förarnas löner på flera månader. Tvisten började med uteblivna betalningar för de söndagar som chaufförerna måste spendera i lastbilen. Därefter kom det inga pengar alls. Förarnas anställningsförhållanden är vid första anblicken något förvirrande.

Anna Weirich från Fair Mobility Advice Center som är en del av det tyska fackförbundet, förklarar att förarna i grunden är egenföretagare genom ett serviceavtal. Arbetsgivaren, det polska företaget Agmaz & Luk Maz, tillhandahåller fordonen och gör transportbeställningarna. ”Modellen flyttar entreprenörsrisken över på de anställda och öppnar dörren till exploatering”, säger Weirich.

Förutom de dåliga ersättningarna, ger arbetet ingen pensionsgrundande inkomst enligt Weirich. Hon beräknar också de dagliga taxorna på 80 euro som förarna citerar: ”Även om de arbetade hypotetiskt åtta timmar om dagen skulle förarna köra i Tyskland för mindre än den lagstadgade minimilönen på 12 euro per timme. I verkligheten är det klart att det är betydligt längre arbetstider, vilket sänker timlönen ytterligare.”

Strax före påsk eskalerade situationen i Gräfenhausen extremt. På långfredagen hade arbetsgivaren arrangerat att ett pansarfordon anlände till platsen tillsammans med, enligt Faire Mobility, en ”15-man stark paramilitär grupp med utrustning för att bekämpa ligister”.

Förutom det uppenbara syftet att skrämma förarna, hade arbetsgivaren även skickat med reservchaufförer för att få hem lastbilarna till Polen. Det är tack vare insatsen från polisen som spärrat av rastplatsen i flera timmar, som insatsen i slutändan gick smidigt.
När den polska arbetsgivaren kom till platsen på förmiddagen greps denne tillfälligt, men släpptes sedan.

Situationen på platsen var stundtals så upphettad att några personer som betedde sig våldsamt och bar skyddsvästar, med våld försökte komma åt lastbilarna.

Situationen i Gräfenhausen väcker frågor och även politisk kritik. CDU-ledamoten Dennis Radtke säger: ”Villkoren för många förare, särskilt från Östeuropa, är omänskliga. Förhållanden som de vi just nu upplever i Gräfenhausen är en av de viktigaste anledningarna till att EU lanserade mobilitetspaketet.”

Även förare från tredje land omfattas av mobilitetspaketet när de är anställda av ett företag inom EU. ”Vi behöver en debatt om hur den europeiska arbetsmarknadsmyndigheten, som ansvarig EU-myndighet, bättre ska samordna nära kontroller i framtiden för att sätta stopp för sådana entreprenörer”, säger Radtke.

Radtke avslutar med att ställa frågan: ”Var befinner sig de tyska myndigheterna i dessa uppenbara fall av falskt egenföretagande?”, skriver Eurotransport.