Tyskland vill stoppa nya EU-begränsningar

Tyskland kommer inte att godkänna ändringen av den europeiska förordningen om gräns för CO2 så länge EU-kommissionen inte lägger fram ett förslag om godkännande av personbilar och lätta nyttofordon med förbränningsmotorer efter 2035.

Som den tyska federala transportministern Volker Wissing ( FDP ) meddelade i Berlin tisdagen den 28 februari, kommer Tyskland att avstå från Europeiska rådets omröstning om ändringen av gränsvärdena för CO2 för bilar och lätta nyttofordon som planeras till den 7 mars.

Anledningen är att EU-kommissionen ännu inte har lagt fram något regelförslag om hur man avser att genomföra den öppning för nya förbränningsfordon som föreskrivs i lagändringen, som endast kan tankas med klimatneutrala syntetiska bränslen, så kallade e-bränslen.

I utkastet till förordning som överenskommits mellan parlamentet, rådet och kommissionen står det i de så kallade skälen under punkt 9a: ”Efter ett samråd med berörda parter kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om registrering av fordon efter 2035 som kommer att drivas uteslutande på CO2-neutrala bränslen, i linje med EU-lagstiftningen, utanför räckvidden för flottans standarder och i linje med unionens mål för klimatneutralitet.

Wissing kritiserade att kommissionens vice ordförande Frans Timmermans inte hade accepterat ett erbjudande från honom att diskutera ärendet.
– Tyskland behöver ett bindande svar på hur man ska hantera förbränningsmotorer efter 2035, annars kan vi inte komma överens, betonade han.

Det är oklart om Tysklands nedlagda röst räcker för att släppa ändringen av gränserna för CO2 i rådet tills vidare. Hittills har bara Italien meddelat ett avslag, och skepsis mot projektet har även rapporterats från Polen och Bulgarien. En kvalificerad majoritet av 15 stater, som representerar minst 65 procent av befolkningen, krävs för att ändringen ska kunna antas.

Även om EU-kommissionen lägger fram det av Wissing önskade regleringsförslaget finns det ingen garanti för att det kommer att accepteras av parlamentet och rådet, eftersom detta också skulle kräva en majoritet i parlamentet och en kvalificerad majoritet i rådet.

Kommissionens förslag om begränsningar av CO2 för tunga nyttofordon som lades fram i mitten av februari 2023 tar inte upp frågan om att öppna upp för e-bränsleförbränningsmotorer (med undantag för stadsbussar).

Även år 2050 kan lastbilar och turistbussar med förbränningsmotor fortfarande vara registrerade. Tillverkarna måste dock minska de genomsnittliga CO2-utsläppen från sina nya fordonsflottor vid avgasröret med 90 procent från 2040 jämfört med utgångspunkten – beroende på fordonsgrupp 2019/20 eller 2024/24.

Om man bortser från eventuella hybridlösningar innebär det att runt tio procent av alla nyregistrerade lastbilar fortfarande kan ha en förbränningsmotor. Detta bör dock inte undergräva målet om klimatneutralitet inom transporter till 2045; E-bränslen måste därför användas för dessa förbränningsmotorer.

Som Wissing också meddelade har koalitionspartnerna kommit överens om att inkludera syntetiska bränslen – till exempel HVO – i den 10:e Federal Immission Control Ordinance (10:e BimSchV) och på så sätt tillåta att de kan säljas fritt. Det finns en standard för HVO (DIN EN 15940), men bränslen för försäljning på offentliga bensinstationer måste anges i den 10:e BimSchV.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-02 12:59
Kategori: Nyheter
Taggar: EU Miljö Politik Tyskland Volker Wissing