Ekipaget till vänster valde att inte betala böter och förskott på sanktionsavgiften. Det andra betalade sammanlagt 66 250 kronor. Ekipaget till vänster valde att inte betala böter och förskott på sanktionsavgiften. Det andra betalade sammanlagt 66 250 kronor.

62 000 kronor borta med vinden när estländskt åkeri smet från notan

I slutet av förra veckan stoppades bland annat två utländska ekipage av trafikpolisen som båda misstänktes för att ha kört otillåtet cabotage. Det ena åkeriet gjorde rätt för sig, det andra smet från notan.

Ett av de aktuella åkerierna är hemmahörande i Polen. När polisen stoppar ekipaget vid Långeberga i Helsingborg, kunde chauffören inte uppvisa särskilt många frakthandlingar.
– Det vi kunde konstatera var att den pågående nationella transporten hade två positioner gods från två olika avsändare till två olika mottagare, förklarar trafikpolis Peter Ban.

Så småningom dyker den ena fraktsedeln efter den andra upp och Peter lägger tillsammans med bilinspektör Tommy Berg pussel för att få ihop körningarna. Men det är något som inte stämmer.
– Det saknas cirka 60 mil när vi jämför chaufförens uppgifter och frakthandlingar, med uppgifterna i färdskrivaren, berättar Peter Ban.

Förhör och andra efterforskningar tar vid – vilket drar ut på tiden. Notan växer dessutom i takt med att klockan tickar.
– Utöver cabotaget så konstaterar vi att lasten är bristfälligt säkrad, samt en del andra trafikbrott. Den totala summan av förskottet på sanktionsavgiften och böter till chauffören landar slutligen på 66 250 kronor.

För Peter och hans kollega är åkeriet i fråga inte alldeles okänt.
– Vi har haft ett ärende med det här företaget tidigare, men den gången valde de att inte betala. Så våra förhoppningar om att de skulle göra rätt för sig den här gången var väl inte så stora, berättar Peter Ban.

Ekipaget klampas. Inte endast för det misstänkta cabotaget utan även för att chauffören inte lyckades lösa lastsäkringen.
– Det sistnämnda innebär att klampen får sitta kvar så länge det behövs, alltså längre tid än de 36 timmar som gäller för sanktionsavgiften, förklarar Peter.

Under söndagen har chauffören löst lastsäkringen. Likaså har åkeriet, Peters farhågor till trots, betalat hela summan om 66 250 kronor och ärendet kunde därmed avslutas för polisens del.

Ett annat ekipage som stoppas ungefär samtidigt som ovannämnda kommer från Estland. Även den kontrollen landar i ett misstänkt otillåtet cabotage efter att trafikpolisen kunde konstatera dokumentationsbrister, men även på grund av att den aktuella transporten var den fjärde i ordningen sedan dragbilen kom till Sverige.
– Dragbilen hade dessutom ett för högt drivaxeltryck vilket utöver de 60 000 kronorna i förskott på sanktionsavgift även renderade i en o-bot om 2 000 kronor, förklarar bilinspektör Daniel Ferm.

Ekipaget klampas men blir efter 36 timmar upplåst igen. Helt enligt gällande lagstiftning.
– Någon gång under söndagen väljer chauffören dock att smita iväg. I skrivande stund har inga pengar betalats, berättar Daniel.

Thomas Morell (SD) är vice ordförande i trafikutskottet. Han menar bestämt att förare och åkerier som sätter i system att vänta ut klampningen är ett problem.
– Detta har vi Sverigedemokrater påtalat under lång tid och de som följt debatterna i kammaren vet också att detta varit föremål för debatt ett flertal gånger.

Han förklarar vidare att man i februari påbörjar arbetet med yrkestrafik i trafikutskottet.
– Frågan om klampning tangerar även justitieutskottet så vi fyra partier, SD, M, KD och L har idag pratat oss samman hur vi ska arbeta med betänkandet kring yrkestrafik. Det finns alltså all anledning att återkoppla till frågan när betänkandet behandlas i kammaren, avlutar Thomas Morell.

Om artikeln

Publicerad: 2023-01-19 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Cabotage Helsingborg Klampning Trafikpolisen Transportfusket