Polisen satte stopp för överlastad, tillståndslös avfallstransport

Att det kan få konsekvenser om man inte har koll på vad man håller på med i trafiken fick en man i en svenskregistrerad lättlastare nyligen erfara. När trafikpolisen stoppade honom i Helsingborg fanns det en hel del som inte stod riktigt rätt till.

Trafikpolis Farid Umeflod berättar om det som initierade kontrollen:
– På väg ut mot kontrollplatsen på Långeberga får jag syn på 3,5-tonnaren som såg ut att vara rejält överlastad.

Föraren var på väg att svänga in på Österleden, som är en väg som går parallellt med E6, vilket betyder att man alltså inte behöver passera polisens kontrollplats.
– Jag väljer att stoppa fordonet för att därefter lotsa det till vågen på Långeberga, förklarar Farid.

Väl uppe på vågplattan visar det sig att den lilla lastbilen hade 32 procents överlast.
– I kilo räknat så hade föraren lastat 1 140 kilo mer än tillåtet. Fordonet vägde totalt 4 640 kilo.

Vad var det så som vägde så tungt?
– Lasten bestod av kabelskrot, förklarar Farid.

Farid Umeflod kontaktar Miljökontoret i Helsingborg som skickar ut en miljöinspektör till kontrollplatsen i syfte att kontrollera godset i fråga.
– Miljöinspektören konstaterar att godset klassas som farligt avfall, vilket är tillståndspliktigt. Och något sådant tillstånd kunde föraren inte visa upp. Inte heller var fordonet anmält i yrkesmässig trafik, som ju den här typen av transporter kräver.

Vad kostade då det här kalaset?
– Jag upprättar nu en anmälan och sedan är det upp till rättssystemet att döma ut straffet, förklarar Farid, som inte går händelserna i förväg genom att gissa vad det kommer att innebära för föraren.

– Vi omhändertog dock förarens körkort på plats samt klampade fordonet på grund av överlasten, avslutar Farid Umeflod.

Om artikeln

Publicerad: 2022-12-20 15:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Farligt avfall Helsingborg Lättlastare Miljö Överlast Trafikpolisen