Foto: Arkivbild/Proffs. Foto: Arkivbild/Proffs.

”Om föraren lämnade landet får vi nog aldrig veta”

Vi gör ett nedslag i Västerås yrkestrafikgrupps vardag tisdagen den 22 november. Dagen börjar med fortbildning i inre utlänningskontroll för att sedan övergå till kontroller utmed vägen.

Under förmiddagen fortbildas yrkestrafikgruppen i inre utlänningskontroll. Det är gränspolisen i Västerås som står för den teoretiska utbildningen som riktar in sig på de utländska förare som yrkestrafikgrupperna träffar på i sitt dagliga arbete.

Det blir allt vanligare att invandrare med utgånget uppehållstillstånd lyckas få jobb i Sverige och håller sig undan myndigheterna. Likaså finns det även utländska förare som inte har arbetstillstånd i åkeriernas etableringsländer varför utbildning inom detta område är viktig.

Under eftermiddagen befinner man sig på kontrollplats Karleby och redan på vägen till kontrollplatsen väcker en slovensk dragbil kontrollanternas intresse och de de tar med sig ekipaget för kontroll.

Den makedonske föraren talar god engelska, något som inte hör till vanligheterna vid kontroller av utländska ekipage. Dock visar det sig att föraren inte varit i varken företagets etableringsland eller sitt hemland på över fyra veckor samt att han i Tyskland har tagit två ordinarie veckovilor i lastbilshytten.
– Man kan tycka att om man sover i hytten kanske det inte spelar så stor roll, men förarna sover dessutom i hytten alla andra nätter också, säger bilinspektör Roger Ogemar.

I det aktuella fallet har den makedonske föraren bott i lastbilshytten sedan han lämnade sitt hemland för sju veckor sedan och det är anledningen till att man måste tillbringa åtminstone de ordinarie veckovilorna utanför hytten. Kan man inte komma hem till sin egen säng, är arbetsgivaren skyldig att bekosta annat boende under de ordinarie veckovilorna.

Arbetsgivare är dessutom skyldig att planera resorna så att föraren, om han så önskar, kan komma till sitt hemland eller åtminstone åkeriets etableringsland, minst var fjärde vecka för att kunna ta ut sin veckovila. Föraren kan välja att inte resa hem, men företaget ska erbjuda detta vilket också ska dokumenteras för att kunna visas upp vid en kontroll. Så har inte skett i det aktuella fallet.

Sanktionsavgiften belastar därför arbetsgivare på samtliga tre punkter och i detta fall blev totalkostnaden på sanktionsavgiften 60 000 kronor. Det finns emellertid en begränsning som gör att ett företag inte ska behöva betala mer än en procent av företagets årsomsättning i sanktionsavgift. Av den anledningen skrevs sanktionsavgiften ner till 17 000 för det aktuella företaget.

Hur slutade det? Betalade företaget?
– Sanktionsavgiften betalades inom fem minuter och föraren kunde fortsätta färden tillbaka till hemlandet vilket vi troligen aldrig kommer få veta om han verkligen gjorde, avslutar Roger Ogemar.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Gränspolisen Polis Sanktionsavgift Transportstyrelsen Utlänningskontroll Veckovila