Förarbristen i EU tredubblas till år 2026

I en ny rapport från IRU beräknas förarbristen inom EU tredubblas till år 2026. Rapporten visar att bristen på lastbils-, buss- och turistbussförare i Europa håller påväg bortom kontroll pådrivet av ökad efterfrågan på transporter och en åldrande yrkesgrupp.

Efterfrågan på förare i Europa har redan ökat med 44 procent från januari till september i år. 30 procent av förarna kommer att gå i pension till 2026, men andelen yngre ersättare är 4–7 gånger färre. Den totala bristen i Europa kan toppa två miljoner år 2026. IRU-rapporten innehåller nyckeldata om tillgång på förare åtkomst och överklaganden samt branschlösningar.

Den växande klyftan mellan pensionerande och nya förare kommer att tredubbla andelen obesatta chaufförsjobb till över 60 procent fram till 2026 och öka med mer än fem gånger för bussförare till nästan 50 procent fram till 2026.

Rapporten har beräknat sex länder som representerar två tredjedelar av Europas totala godssektor på väg och fyra länder för passagerartransporter vilket representerar 28 procent av det totala antalet.

Utan åtgärder för att göra föraryrket mer tillgängligt och attraktivt skulle Europa kunna sakna över två miljoner förare till 2026, vilket påverkar hälften av alla godstransporter och miljontals passagerarresor.

Trots att förarlönerna är upp till fem gånger högre än de genomsnittliga minimilönerna, presenterar rapporten alarmerande uppgifter om svårigheter att få tillgång till föraryrket särskilt för unga människor och dess attraktivitet särskilt för kvinnor.

”Utan förare kommer Europas ekonomi, sociala rörlighet och klimatplan att stanna av. Men det finns beprövade lösningar, särskilt om industri och regering samarbeta,” säger IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto.

Det finns en låg andel unga förare (6 procent för gods och 5 procent för persontransporter), trots goda förarlöner och ihållande hög ungdomsarbetslöshet i många länder.

Kvinnor utgör också bara en liten andel av lastbilschaufförerna, trots betydande kvinnlig arbetslöshet i vissa länder. Spanien har till exempel en av Europas högsta kvinnliga arbetslöshet (14 procent), men ändå en av de lägsta andelarna kvinnliga lastbilschaufförer (2 procent), till skillnad från sina kvinnliga bussförare (12 procent).

Den lägsta åldern för att bli lastbilschaufför är fortfarande 21 år i fem EU-länder och mellan 21 och 24 år för de flesta buss- och bussföraryrken i hela EU, ett stort hinder för elever som lämnar skolan.

Höga kostnader för att få sin behörighet är också ett hinder. I Frankrike kostar ett körkort för lastbil 5 300 euro, mer än tre gånger den genomsnittliga lägsta månadslönen, medan i Tyskland kostar ett busskort 9 000 euro i genomsnitt, över fyra gånger den lägsta månadslönen.

Säkerhet, särskilt för kvinnliga förare, är avgörande för att göra yrket mer attraktivt, där 95 procent av lastbilschaufförerna och 94 procent av transportföretagen har det som högsta prioritet. Ändå är bara 3 procent av befintliga lastbilsparkeringsplatser i EU certifierade som säkra.

Den offentliga och privata sektorn måste samarbeta för att ta itu med förarbristen. Rapporten beskriver 20 lösningar som för närvarande implementeras av vägtransportföreningar, företag och speditörer.

Offentliga myndigheter måste också vidta åtgärder för att förhindra att bristen eskalerar, inklusive:
Sänk minimiåldern till 18 år med övningskörning från 17 år
Subventionera utbildningskostnader för nya förare
Bygga fler och säkra parkeringsplatser

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-16 14:45
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist EU Förarbrist Godstransport IRU Persontransport