Foto: BPW/Bergishe Achsen. Foto: BPW/Bergishe Achsen.

EU kräver klimatvänliga släp från 2024 och framåt

Transportsektorn lyckas inte nå klimatmålen. EU agerar nu med strängare certifiering. VECTO kvantifierar positiva klimateffekter genom trailerteknologier från BPW. Man ska kunna få CO2-bonus baserat på mindre vikt och bättre luft- och rullmotstånd. ”Fordonsoperatörer tjänar på transparens på trailermarknaden", säger Bernd Rhein, Application Engineering Manager på BPW.

Släpvagnen har en betydande inverkan på hur ekonomisk och klimatvänlig en transport är. EU har också erkänt detta; från och med 2024 kommer EU att certifiera släpvagnar enligt deras CO2-utsläpp. BPW-produkter uppfyller redan kraven för EU:s simuleringsverktyg Vecto, som gör det lättare att jämföra släpvagnar och belönar klimatvänlig teknik med en CO2-bonus.

EU har satt upp ambitiösa klimatskyddsmål, men dessa missas av transportsektorn. Vägtransporter av gods ökar vilket gör att även transportfordons CO2-utsläpp ökar. Därför kommer EU, förutom för dragfordon, att fastställa trösklar för flottan av släpvagnar för första gången och som ska gälla från 2024 och framåt.

Detta bör minska CO2-utsläppen med 15 procent fram till 2025 och med 30 procent fram till 2030 jämfört med referensperioden 2019/2020. Släpvagnstillverkare som inte uppfyller målen för flottan kan förvänta sig böter.

1- 3-axlade släp kommer att certifieras. Detta inkluderar alla släpvagnar med lådformade strukturer, samt gardintrailers.

Släpvagnarnas CO2-utsläpp bestäms med hjälp av mjukvara speciellt utvecklad för detta ändamål: Simuleringsprogrammet ”Vecto (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) for Trailers” beräknar olika användbara laster och dimensioner, men tar även hänsyn till olika bonusfaktorer.

BPW-gruppen uppfyller EU:s klimatskyddsmål för släpvagnar och har visat CO2- och bränslebesparingarna med sina släpvagnslösningar i flera år, tillsammans med specifika siffror om minskat däckslitage och andra systemfördelar som är relevanta för transportekonomin.

BPW är medlem i Vecto-kommittéerna där man förespråkar att man överväger ytterligare förbrukningsreducerande lösningar. Dessa inkluderar bland annat regenerativa bromsaxlar som genererar kraft till elektriska kylaggregat under körning.

Bernd Rhein, Application Engineering Manager på BPW, säger: ”Det finns fortfarande obesvarade frågor inför slutliga utformningen av certifieringen. Mer hänsyn till fördelarna med transport skulle vara önskvärt.” Bland annat kan ett släp som maximalt utnyttjar de lagligt tillåtna måtten få sämre betyg än ett standardfordon enligt gällande plan.

Längre fordonskombinationer och dragstångssläp med fler än tre axlar saknar också en definition. Lite mer finjustering behövs för att realistiskt återspegla dessa fordons ekonomiska faktorer och klimatvänlighet. ”I princip är vi på väg åt rätt håll. Regleringen är en stor fördel för innovativa fordonstillverkare och deras systempartners. ”Det skapar mer transparens och jämförbarhet, där försäljningspriset tidigare var i fokus. Den nya trailercertifieringen kommer att vara en win-win-situation för vår miljö och för fordonsförare,” säger Bernd Rhein.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-18 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: BPW Certifiering CO2 EU Godstransport Klimatmål Miljövänliga lastbilssläp Vägtransport Vecto