Elbilsboomen visar styrmedlens betydelse

2030-sekretariatet konstaterar att styrmedel har betydelse. ”Höga elpriser och en orolig omvärld kan inte stoppa elbilsomställningen. Även när elen är dyr, är elbilen lönsam i drift och andrahandsvärdet är starkt”, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

I oktober registrerades 22 383 nya personbilar, varav 35.5% rena elbilar och 23.9% laddhybrider. För andra månaden i rad var elbilarna vanligare än bensin- och dieselbilarna tillsammans, som stod för 19.0% respektive 9.9%, medan icke-laddbara hybrider stod för 9.0%, etanol 1.3% och gas 1.4%.

Både etanol och gasdrift ökade kraftigt jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år är eldrift vanligaste valet.
– Trots att väntetiderna på elbilar är långa, både på grund av hög efterfrågan och brist på halvledare, väntar kunder tålmodigt. Också etanol- och gasbilar ökar nu, men om politiken ensidigt gynnar fossilbränslebilen, försenas och försvåras omställningen, säger Mattias Goldmann.

Regeringen har utlovat billigare bensin och diesel vilket 2030-sekretariatet menar missgynnar dem som kör på el eller förnybara drivmedel. Regeringen föreslår också förändringar i reseavdraget som ger högre milersättning för den som kör på bensin eller diesel än för den som kör på el.
– Förslaget om högkostnadsskydd för el gynnar inte nya elbilar eftersom det utbetalas baserat på tidigare förbrukning, dessutom enbart i södra Sverige, säger Mattias Goldmann.

Han anser att det är orimligt att ny stimulans nu går till fossilbilarna.
– Regeringen bör säkerställa att konkurrenskraften för bilar på el och förnybara drivmedel inte försämras, och snabbt undanröja all oro om att bonus-malus-systemet försvagas eller helt tas bort, säger Mattias Goldmann som också betonar att systemet kan göras billigare för statskassan genom att malus förlängs till fem år från dagens tre.

2030-sekretariatet ser också med oro på omställningen av lastbils- och bussidan. Lätta eldrivna lastbilar backar från 12.1% av totalmarknaden i oktober i fjol till 9.1% i oktober i år, medan blott 2.4 % av nya bussar är eldrivna, ner från 3.1% samma period i fjol.

Han ställer sig frågan om många hantverkare, åkerier och bussbolag lockats av orealistiska löften om massiva prissänkningar på bensin och diesel?
– För att snabbare fasa ut det fossila från lastbils- och bussektorn, behöver politiken vara tydligare med att det förstås ska vara lönsamt att välja bort det fossila, säger Mattias Goldmann.

Alla uppgifter är hämtade från Mobility Swedens statistik.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-03 11:10
Kategori: Nyheter
Taggar: 2030-sekretariatet Bonus malus Ekonomiska Styrmedel Elbilsboom Klimatomställning Mattias Goldmann Miljö Reduktionsplikt