Foto Eurotransport. Foto Eurotransport.

”Ockuperade” lastbilsparkeringar

Det är inte bara i Sverige lastbilsparkeringar används på ett icke tilltänkt sätt. Även i Tyskland missbrukas rastplatser. Redan 2021 inkom två anmälningar om att parkeringsplatser för lastbilar blockerats på A7 av östeuropeiska lastbilar vilket väckte uppståndelse. Det ena ärendet har lagts ner.

Eurotransport.de fick ärendet av 2021 förklarat av i straff- och trafikrätt välrenommerade professor Dieter Mueller. ”Enligt min mening är detta en olaglig och därför avgiftspliktig och oregelbunden specialanvändning i enlighet med 8 § 1 st motorvägslagen (FStrG) i förening med 23 § 1 st nr 1 FStrG”, säger prof. dr. Dieter Mueller.

Problematiken fortsätter emellertid och frågan är fortfarande om det är i ordning att blockera en parkeringsplats och därmed missbruka den.

Både chaufförer och företag vet att det inte finns tillräckligt med lastbilsparkeringar. Särskilt irriterande tycker många det är när eftertraktade parkeringsplatser inte bara är tillfälligt upptagna, utan ibland är permanent blockerade.

Intrycket uppstår snabbt att de berörda flottoperatörerna – oavsett om de kommer från Danmark eller Östeuropa – bedriver sin verksamhet på allmänhetens bekostnad. Förare som desperat behöver parkering för att ta ut sina lagstadgade viloperioder kan tycka att detta beteende är ett slag i ansiktet.

Eurotransports skribent Jan Bergrath har redan tidigare rapporterat om blockerade lastbilsparkeringar på A7. Det handlade bland annat om administrativa brottsprocesser mot ägarna av 80 östeuropeiska ekipagen som motorvägspolisen i norra Hessen hade inlett efter att trailers vid årsskiftet blockerade lastbilsparkeringen vid serviceområdet Kassel-Ost. (2020/2021) och gjorde den otillgänglig för andra trafikanter hade.

Nu har Eurotransports redaktion återigen fått indikationer på att Allertals serviceområde tydligen också missbrukas som en offentligt finansierad släpvagnsparkering.

Eurotransport frågade den parlamentariska statssekreteraren i det federala ministeriet för digitala frågor och transport (BMDV) och förbundsregeringens samordnare för godstransport och logistik, Oliver Luksic, hur han bedömer denna situation – även i sin funktion som ordförande för Autobahns styrelse.

Enligt regelverket får vem som helst använda de offentliga stamvägarna, vilket även inkluderar parkering. Luksic säger: ”Ett sådant så kallat gemensamt användande slutar gälla om gatan eller parkeringen inte i första hand används för trafik utan för andra ändamål. Det kan exempelvis vara fallet om ett märkbart stort antal lastbilar tillhörande ett visst åkeriföretag står parkerade på en rastplats under en period som väsentligt överstiger kör- och vilotiderna.”

I det här fallet finns det en misstanke om att kommersiell aktivitet flyttas till den allmänna parkeringsplatsen, det vill säga på allmänhetens bekostnad. Det skulle vara en ”otillåten speciell användning”, menar Luksic och anser att förhållandet ska granskas och avslutas eller bestraffas. Det är Autobahn GmbH des Bundes eller Fernstrassen-Bundesamt (FBA) som ska avgöra saken varav den senare tar över straffen för eventuella regelbrott.

Luksic säger att ärendet nu är avgjort. ”Enligt den federala Autobahn GmbH kontrollerar den behöriga Autobahnmeisterei systemet regelbundet och kontaktar polisen så snart en längre, ovanlig vistelse av fordon är uppenbar”, säger han.

Luksic försäkrar att ansvariga för motorvägsunderhållsavdelningarna är fundamentalt medvetna om problemet, men att de inte helt kan förhindra speditörer att agera på detta sätt.

Så snart det finns tillräckliga indikationer på överträdelse inleder FBA ett förfarande ex officio.”Huruvida detta innebär ett vitesförfarande beror på ett stort antal faktorer, som inte alla ligger inom åklagarmyndighetens inflytandesfär”, avslutar Luksic i Eurotransport.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-07 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Godstransport Lastbilar Missbruk av Rastplatser Ockuperade lastbilsparkeringar rastplatser speditör Vägtransport