Branschöverskridande samarbete för elektrifiering av tunga transporter

En ny batteridriven tung lastbil rullar på vägarna i Mälardalen. Ellastbilen, som är en av de första i sitt slag, klarar av att transportera upp till 64 ton. Bakom ellastbilen står lastbilstillverkaren Scania, transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells. Lastbilen ingår i REEL-projektet.

Denna nya ellastbil blir en del av en transportlösning som möjliggör ett cirkulärt system.
– Nu kan Foria transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen till Ragn-Sells nya anläggning utsläppsfritt. Där kan sedan värdefulla salter återvinnas och användas igen, säger Fredrik Allard, chef för Scanias lastbilselektrifiering.

För att påskynda utvecklingen av elektrifierade utsläppsfria tunga transporter har Scania som leverantör av transportlösningar- och tjänster, tillsammans med transport- och maskintjänstföretaget Foria och miljöföretaget Ragn-Sells inlett ett branschöverskridande samarbete.

Scania levererar den batteridrivna tunga lastbilen som klarar av att transportera upp till 64 ton och är typat upp till 74 ton. På en BK1-väg kan ekipaget lasta40,5 ton och på en BK4-väg så mycket som 50,5 ton.

Foria ansvarar för driften av lastbilen, som främst kommer att transportera flygaska från Mälardalsregionens kraft- och värmeverk till återvinning på Ragn-Sells nya Ash2Salt-anläggning på Högbytorp, nordväst om Stockholm.

Redan nu rullar den batteridrivna tunga lastbilen på vägarna för att transportera flygaska från kraft- och värmeverken i Mälardalen till Högbytorp för lagring till dess att den nya fabriken tagits i drift. Idag finns flera lösningar för helt elektrifierade transporter, men de flesta inkluderar kortare sträckor och lättare lastbilar.

När den nya behandlingsanläggningen tagits i drift kommer ellastbilen köras i tvåskift för att minska antalet fossildrivna transporter. För att undvika onödiga och kostsamma driftstopp kommer lastbilen att stödladdas i samband med lastning och lossning. Vid Ragn-Sells anläggning på Högbytorp har teknikbolaget ABB levererat två högeffektsladdare med en kapacitet på 160 kW. Förhoppningen är att samma laddningsmöjligheter på sikt även ska finnas hos kraft- och värmeverken där flygaskan hämtas.

Samarbetet är en del av REEL, Regional Electrified Logistics, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att skynda på omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet leds av samverkansplattformen CLOSER och delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation genom Vinnova och Energimyndigheten. Syftet är att främja övergången till ett elektrifierat godstransportsystem på den svenska marknaden.

ABB erbjuder två laddplatser med en kapacitet på 160 kW som är anpassade för användningen på Högbytorp. Högeffektsladdarna möjliggör snabb laddning med ett brett omfång av effektnivåer som uppfyller de laddningsbehov som är anpassat för ellastbilens driftsschema. Laddningslösningen har en robust konstruktion, fjärrdiagnostik och administrationsverktyg som möjliggör lång drifttid.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-04 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: ABB Batteridrift Ellastbiol Fossilfritt Fria Godstransport Ragn-Sell REEL-projekt Scania Vägtransport