Efter cirka ett dygn kunde transporten mot Norge fortsätta. Chauffören hade uppenbara problem med ADR-bestämmelserna men även med att lastsäkra. Foto: Göran Rosengren Efter cirka ett dygn kunde transporten mot Norge fortsätta. Chauffören hade uppenbara problem med ADR-bestämmelserna men även med att lastsäkra. Foto: Göran Rosengren

ADR- och lastsäkringsbrister på både stora och små ekipage

Chauffören trodde väteperoxid var ögonskölj...

Trafikpolisen bestämmer sig för att stoppa ett ekipage från östra Europa för en rutinmässig kontroll. När polisen är i färd med att lotsa in ekipaget på kontrollplatsen, kör en personbil med släp om såväl lastbilsekipaget som polisbilen (som höll 80 km/h). Polisen väljer därför att ta även personbilsekipaget med sig in på kontrollplatsen – vilket blir ”startskottet” för en tämligen utdragen historia.

Det är som bekant yrkestrafikvecka och Polisens olika trafikgrupper cirkulerar mer frekvent än normalt längs landets vägar, så även runt Helsingborg.

Farid Umeflod, som är trafikpolis i Helsingborg, får i tisdags (vid lunchtid) på avstånd syn på ett trailerekipage som han direkt känner att han borde ta sig en titt på.

Nu faller det sig inte bättre än att avståndet mellan ekipaget och polisbilen är lite väl långt så Farid hinner inte komma ikapp det innan infarten till kontrollplatsen har passerats.
– Jag vinkar därför in honom på nästa avfart, förklarar han.

Ganska snart förstår Farid att kontrollen troligtvis kan komma att dra ut på tiden.
– Ombord i trailern fanns farligt gods. Sex IBC-tankar med brandfarligt gods som inte var tillräckligt lastsäkrat, närmare bestämt, så jag beslutar att lotsa honom tillbaka till kontrollplatsen.

Strax före avfarten till kontrollplatsen kommer en personbil med släp ifatt Farid – och kör om.
– Jag uppskattar att hastigheten på personbilsekipaget var runt 100 km/h. Jag mätte inte, men oavsett så gick det snabbare än 80 km/h, förklarar han.

Farid beslutar sig för att köra ikapp personbilen och att ta med även denna in på kontrollplatsen.
– På släpet stod ett fat som vid en första anblick såg ut att vara väldigt dåligt lastsäkrat.

På kontrollplatsen konstaterar Farid och hans kollegor att det rör sig om brandfarligt gods på personbilssläpet.
– Fatet innehöll det brandfarliga ämnet Etylacetat och lastsäkringen var mycket riktigt väldigt bristfällig.

Går det så går det. Att frakta farligt gods på det här sättet kan få konsekvenser – både säkerhetsmässiga och ekonomiska, bland annat. Foto: Göran Rosengren

Mängden farligt gods på släpet kräver att föraren har så kallad ADR 1.3-utbildning.
– Det var värdeberäknad mängd men under ettusen poäng. Det saknades även såväl godsdeklaration som annan erforderlig ADR-utrustning.

Föraren erkände förvisso förseelsen men valde ändå att inte godta böter på plats. Förseelsen motsvarar penningböter om 10 000 kronor och ett eventuellt körkortsingripande, enligt vad tidningen Proffs erfar.
– Ärendet blir nu en rättssak och jag kan därför inte säga var det hela landar till slut, förklarar Farid.

Fatet med det brandfarliga ämnet fick fortsätta sin färd mot slutdestinationen på en ”riktig” lastbil, med en förare som har såväl rätt utbildning som kompetens att lastsäkra godset.

Det östeuropeiska ekipaget som Farid ursprungligen lotsade med sig till kontrollplatsen hade också en del att stå till svars för.
– Här handlade det som sagt om bristfällig lastsäkring men även om att föraren inte hade den rätta ADR-utrustningen med sig.

Föraren, från tredjeland, verkade milt uttryckt inte helt insatt i de regler som omgärdar farligt godstransporter – trots att vederbörande visade upp ett förarintyg (ADR).
– Han kunde i princip inget om inget.

När polisen ber föraren att visa upp ögonskölj tar han fram en flaska väteperoxid.

.
När polisen ber honom att
visa upp erforderlig ADR-utrustning verkar föraren inte alls förstå vad polisens fråga handlar om. Så småningom, bland annat med hjälp av Google Translate, konstateras att det saknas bland annat brandsläckare med tillräcklig kapacitet för att få lov att utföra transporten i fråga. Men fler frågetecken skulle dyka upp.
– Jag ber föraren att visa upp ögonskölj och då tar han fram en flaska väteperoxid. Det var ju en himla tur att han inte behövde spola ögonen, menar Farid Umeflod som troligtvis räddat föraren från allvarliga ögonskador.

ADR-utrustningen som saknades fixade åkeriet fram ganska snabbt.
– Likaså betalades böterna, totalt 9 100 kronor, under dagen. Men lastsäkringen var inte lika lätt att lösa och därför tvingades vi klampa trailern till dess att det var löst, förklarar Farid Umeflod.

På onsdagen hade lastsäkringen fixats och transporten kunde rulla vidare mot sin destination i Norge, cirka ett dygn försenad.

Trafikpolisen fortsätter sitt arbete under yrkestrafikveckan – och mer om det kan du läsa om i kommande artiklar här på tidningenproffs.se. För det slutar inte här…

Farid Umeflod låser upp klampen efter att föraren till slut lyckades säkra sin last. Foto: Göran Rosengren

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-13 14:55
Kategori: Nyheter
Taggar: ADR-transport Farligt gods Helsingborg Lastsäkring Trafikpolisen Yrkestrafikvecka