Foto: Volvo Lastvagnar. Foto: Volvo Lastvagnar.

AB Volvo får lån av EU till forskning

EU:s bank EIB, stöttar industriforskning inom ny, innovativ, ren transportteknik för elfordon och har alltså nu gett AB Volvo ett lån på 500 miljoner euro. EIB-lånet kommer att stödja investeringar i forskning, utveckling och innovation i teknik för kommersiella elfordon, aktiv och passiv säkerhet och självkörande fordon, samt i förbättrad energieffektivitet i system som inte är relaterade till framdrivningen.

Projektet kommer att skapa cirka 900 arbetstillfällen inom forskning och utveckling i Europa, framför allt i Sverige och Frankrike och en gradvis minskning av fordonsbranschens koldioxidutsläpp.

Europeiska investeringsbanken, EU:s klimatbank, är en ledande finansiär och katalysator för tekniska framsteg, konkurrenskraft och forskning, utveckling och innovation (FoU och innovation) i Sverige och i Europeiska unionen.

EIB ger stöd till Volvos FoU- och innovationsprojekt eftersom det kommer att bidra till att minska koldioxidutsläppen samt att öka elektrifieringen av tunga, kommersiella yrkesfordon, inklusive elektrifiering av fordonsparker, utbyggnad av högpresterande laddningsnät och utveckling av teknik och infrastruktur för vätgasbränsleceller.

Projektet kommer att inriktas på elektrifiering av kommersiella fordon som fortfarande är i ett mycket tidigt skede och med mycket lägre marknadspenetration än för personbilar och lätta yrkesfordon. Det kommer inte bara att bidra till att minska transportsektorns koldioxidutsläpp och utsläppen från motorfordon, utan även öka fordonens säkerhet och bidra till utvecklingen av ett effektivare och mer hållbart europeiskt transportsystem.

Projektet passar väl in i bankens mål i färdplanen för klimatbanken samt i EIB:s övergripande mål för ”innovation, digitalt kapital och humankapital”. Dessutom bidrar projektet till EU:s politiska prioriteringar inom andra pelaren för Horisont Europa (Klimat, energi och mobilitet – smart mobilitet).

Slutligen har Volvokoncernens väg för att nå målen i Parisavtalet nu validerats av Science Based Targets-initiativet (SBTi) som bekräftar att koncernens klimatmål är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att begränsa den globala uppvärmningen.

I USA har Volvos tunga elfordon vunnit mark. Foto: Volvo Lastvagnar.
I USA har Volvos tunga elfordon vunnit mark. Foto: Volvo Lastvagnar.

Om artikeln

Publicerad: 2022-10-26 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: AB Volvo CO2 EIB Ellastbilar EU FGorskning Godstransporter transporter Volvo FoU Volvo Lastvagnar