Åsikterna i EU-parlamentet kring restriktioner för skogsbränslen går isär. Nu krävs att förslaget stoppas av EU:s regeringar i de kommande förhandlingarna om direktivet. Foto: iStock. Åsikterna i EU-parlamentet kring restriktioner för skogsbränslen går isär. Nu krävs att förslaget stoppas av EU:s regeringar i de kommande förhandlingarna om direktivet. Foto: iStock.

EU:s förslag om skogsbränslen måste stoppas

EU-parlamentet föreslår restriktioner för skogsbränslen som hotar en stor del av bränsleförsörjningen i svensk fjärrvärme och biokraftproduktion. Om förslaget genomförs stoppas också utvecklingen för skogsbaserade biodrivmedel, liksom ökad biokraftproduktion. Det förslaget menar Svebio måste stoppas.

Förslaget är oacceptabelt och måste stoppas av EU:s regeringar i de kommande förhandlingarna om direktivet, anser Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, som är en branschorganisation vilken verkar för ökad användning av bioenergi.

Bioenergi utgör 60 procent av all förnybar energi i EU.
– Ökad användning av biobränslen är en förutsättning för att klara EU:s klimatmål, målet för förnybar energi och det akuta behovet att minska beroendet av importerad rysk fossil energi, säger Gustav Melin, vd för Svebio.

Bioenergi är Sveriges största energikälla och svarar för 38 procent av all energianvändning. EU har redan tidigare infört tak för hur mycket grödebaserade biodrivmedel länderna får använda. Nu vill parlamentet införa liknande begränsningar för biobränslen från skogen.

Politiker från länder som är starkt beroende av fossila bränslen vill nu förhindra Sverige att använda förnybara biobränslen som uppfyller de miljökriterier som parlamentet redan tidigare enats om.

Alla bränslen som klarar hållbarhetskriterierna måste kunna användas.
– Man föredrar att riset får ligga kvar i skogen, ruttna och avge koldioxid framför att använda avverkningsresterna för att ersätta kol, olja och gas i värmeverk och pannor och som råvara för nya biodrivmedel. Som klimatpolitik är detta obegripligt, säger Gustav Melin.

Den text som antagits av EU-parlamentet innebär att man begränsar användningen av det man kallar ”primära skogsbränslen”, med en definition som inkluderar avverkningsrester från hyggen och gallringar (grot), kasserad ved och stubbar.

Beslutet innebär att man vill sätta ett tak för bränslena från skogen vid användningsnivån 2022, för att sedan minska användningen fram till 2030.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-16 09:37
Kategori: Nyheter
Taggar: Biodrivmedel Bioenergi EU Förnybar Energi Grot Klimatomställning Klimatpolitik Miljö Skogsbränsle Svebio