Antalet nyregistrerade lastbilar och bussar ökade i augusti

Personbilsmarknaden fortsätter att vara dämpad och i augusti registrerades 20 576 nya bilar, vilket är en ökning med knappt fyra procent jämfört med augusti förra året. Däremot noterar Mobility Sweden en större uppgång för såväl lätta som tunga lastbilar – och för bussar.

3 065 nya lätta lastbilar registrerades i augusti, vilket är nära 17 procent fler jämfört samma månad i fjol men 13 procent färre än genomsnittet för månaden de senaste fem åren. Under årets åtta första månader har totalt 21 249 nya lätta lastbilar registrerats, en minskning med drygt 17 procent jämfört med samma period förra året.
– Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden.

Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till nära 14 procent, 423 fordon. Hittills i år uppgår antalet eldrivna lätta lastbilar till 2 601 jämfört med 1 389 i fjol, vilket motsvarar drygt tolv procent av årets registreringar.
– I år har flera nya elmodeller introducerats, vilket ökar kundernas valmöjligheter, tillägger Linder.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 399 fordon i augusti, vilket är en ökning med nära åtta procent. Hittills i år har 3 248 nya tunga lastbilar registrerats, vilket är nära nio procent färre än samma period i fjol.
– Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som fortsätter att ha en dämpande effekt, säger Sofia Linder.

Nyregistreringarna av bussar fortsatte att öka kraftigt i augusti med 207 nya bussar, en ökning med cirka 172 procent jämfört med samma månad i fjol. Hittills i år har 797 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med ca 63 procent.
– Registreringarna under januari – augusti ligger nu nära tio procent över utfallet för helåret 2021, 728 bussar.

2021 var emellertid ett svagt bussår och registreringarna minskade med cirka 57 procent jämfört med 2020. Årets uppgång kan enligt Sofia Linder härledas till offentliga upphandlingar samt ökat resande när pandemin klingat av.
– Under augusti var cirka 19 procent av nyregistreringarna en elbuss, totalt 39 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till knappt 24 procent jämfört med ca 30 procent januari-augusti 2021, avslutar Sofia Linder.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-01 10:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Mobility Sweden Nyregistreringar Statistik