Nyregistreringar

Listar alla artiklar taggade med: Nyregistreringar

Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2022–2023 samt per drivmedel under 2024.

Nedgång för nyregistrerade tunga lastbilar – upp för lätta

Medan nyregistrering av personbilar minskar tillsammans med tunga lastbilar, pekar det uppåt för lätta lastbilar. Under mars 2024 nyregistrerades 24 481 personbilar, 21 procent färre än i mars 2023. Hittills under 2024 (januari-mars) är minskningen 6 procent. Av de nyregistrerade bilarna i mars var 34 procent elbilar, jämfört med 41 procent ifjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Elektrifieringstakten förväntas minska under 2024

2023 års nyregistreringar av personbilar landade i en svag ökning på en halv procent jämfört med 2022. Detta är till stor del drivet av leveranser från historiskt starka orderböcker där leveransförmågan nu är återställd. De tunga och lätta lastbilarna ökade jämfört med i fjol samtidigt som bussmarknaden minskade. Andelen laddbara personbilar ökade med fyra procentenheter. Prognosen för 2024 är däremot mer dyster med en kraftig minskning av nyregistreringar av personbilar och en elektrifieringstakt som för första gången minskar.

Registreringsstatistiken pekar uppåt – men dipp väntar runt hörnet

Mobility Swedens registreringsstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Fyra gånger fler lastbilsregistreringar – på grund av brist på färdskrivare

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket enligt Mobility Sweden kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.