Föraren trodde felaktigt att han inte kunde få böter för fortkörning genom färdskrivaren. Så här såg hastighetsgrafen ut som kostade 2 400 kronor i böter. Föraren trodde felaktigt att han inte kunde få böter för fortkörning genom färdskrivaren. Så här såg hastighetsgrafen ut som kostade 2 400 kronor i böter.

97 km/h på färdskrivaren blev 2 400 kronor i böter

Den 26 september befinner sig Hudiksvalls trafikgrupp längs E4 i Norra Hälsingland där polisinspektör Lars Österberg och bilinspektör Ola Pettersson står i Harmånger för att kontrollera tung trafik. I utförsbacken ner mot samhället noterar de ett ekipage som de bedömer kör fortare än de 80 km/h som man får köra på sträckan eller för den delen med tillkopplat släp. Ekipaget lotsas in till den improviserade kontrollplatsen vid motellet i Harmånger.

Föraren vidgår att han kör fort, men kontrar med att polisen inte kan straffa honom enbart utifrån färdskrivarens fordonsfil, något som det ska finnas en dom på från 2015 och den återkommer vi till längre ner. Han framhåller att polisen måste ha mätt hastigheten med laser för att kunna bötfälla honom.
– Med den handsken kastad blev det inte svårt att besluta om en kontroll av färdskrivaren trots att fordonet kontrollerats endast ett par veckor tidigare i Danmark, säger Lars Österberg.

Hastighetsgrafen för de senast körda 24 timmarna visar att föraren kör det som går, det vill säga 90 km/h, samt emellanåt rullar ut i hastigheter upp mot 120 km/h.
– Utrullningen ner mot Harmånger var lite mer än ett hoppsan och stämmer väl med inställningen att risken för konsekvens är minimal, säger Österberg som för föraren förklarar att de 103 km/h som grafen visar för den punkt där då lägger märke till honom och efter avdrag, ger en rapporterbar hastighetsöverträdelse på 97 km/h.
Eftersom tillåten hastighet för vägen och ekipaget är 80 km/h, landar böterna på 2 400 kr.

Föraren, med stöd av åkaren, godtar inte böterna. Åkaren framhåller, precis som föraren, att färdskrivaren inte kan användas som bevisning för hastighetsbot. Med detta sagt inleder polisen en utredning enligt konceptet ”snabbare lagföring”. Efter kontakt med förundersökningsledare meddelas tid för när handlingarna finns att läsa hos rätten i Hudiksvall samt dag för förhandling i Hudiksvalls tingsrätt.

Vid kontrolltillfället kontrolleras att färdskrivarens installationsfil stämmer med installationsskylt och drivdäckens dimension. För tydlighetens skull tas även föreskriften för vägens hastighetsbegränsning med.

Därefter hålls ett förhör med föraren där han nekar med hänvisning till att färdskrivaren endast är till för att registrera kör och vilotider. Han är medveten om att färdskrivaren registrerar hastighet och varnar när man kör fort länge nog. Det ändrar inte hans inställning till att godta en bot.

När allt utredningsarbete på plats är klart och allt delgetts föraren, ringer åkaren upp föraren. – Därefter kommer föraren tillbaka till polisbussen och vill skriva på en bot och därmed erkänna fortkörningen.
– Fem minuter senare är han på väg mot sin tidslossning i Västerbottens inland med en lagakraftvunnen dom, två timmar försenad, avslutar Lars Österberg.

Tillbaka till domen av år 2015 då Transportarbetaren i en artikel berättade om en tingsrättsdom där en förare, rapporterad för fortkörning via färdskrivaren. Tingsrätten ogillade ärendet och föraren friades. Någon anledning till den friande domen finner vi inte i artikeln.
När vi undersöker saken får vi veta att färdskrivaren får sina signaler från utgående axel i växellådan. Den axeln är fast förbunden med hjulaxeln som däcken sitter på, alltså ett fast förhållande (de snurrar alltså med en fast förbindelse). Snurrar hjulet ett varv på en viss tid, ger givaren ett visst antal signaler till hastighetsmätaren. Snurrar hjulet två varv på samma tid, ger givaren exakt dubbelt så många signaler under samma tid.

Färdskrivaren är inställd på en viss däcksdimension som programmeras i färdskrivaren vid färdskrivarbesiktning var 24 månad. Under denna tid kan däcken slitas, därför finns det en säkerhetsmarginal på 6 km/h, enligt EU 2014/165 som polisen måste förhålla sig till.

När hastighetsöverträdelse rapporteras via färdskrivaren, krävs det att densamma har en giltig besiktning, att däckdimensionen stämmer med den som är inmatad i färdskrivaren och att det dras av 6 km/h från det högsta värdet. Då kan polisen rapportera från stoppet och tillbaka när fordonet stod stilla senaste gången eftersom då vet man att det var den stoppade föraren som körde fordonet.

Polisen ska även markera på baksidan av boten om hastigheten mätts med laser, trip-track(pilotbil) eller färdskrivare. Alla dessa saker gjordes inte den gången 2015 då föraren friades från hastighetsöverträdelse.

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-28 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Bilinspektör Böter EU 2014/165 Färdskrivare Hastighetsöverträdelse Polisinspektör Trafikpolis