Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid. Var fjärde personbil var en elbil och var fjärde en laddhybrid.

Starkt intresse för laddbara fordon på en svag marknad

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling. Fordonsindustrin är också Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 219 miljarder kronor vilket motsvarar nära 14 procent av den totala svenska varuexporten.

Alla förändringar inom fordonsmarknaden påverkar ekonomin för Sverige. Nu pågår även en klimatomställning som haft sällskap av en pandemi och nu Rysslands invasion av Ukraina. Kanske bidragande orsaker till att den dämpade utvecklingen på personbilsmarknaden fortsätter. Även om det i juli i år registrerades cirka 6 procent fler fordon än förra året, är den totala siffran för i år hittills cirka 15 procent lägre än i fjol.

Utbudsproblemen fortsätter att påverka marknaden där den totala efterfrågan i konsumentledet fortfarande är större än utbudet av fordon. De stora störningarna i de globala leverantörskedjorna fortsätter att slå hårt mot fordonsindustrin.
– Vi bedömer att årets nedgång i huvudsak kan härledas till det begränsade utbudet även om vi de senaste månaderna ser en viss avmattning av den starka efterfrågan på grund av konjunkturläget, säger Mattias Bergman, vd Mobility Sweden, fd BIL Sweden.

Andelen laddbara bilar (elbilar och laddhybrider), uppgick till 50 procent i juli, med en knapp övervikt för elbilarna som stod för drygt 26 procent av månadens nyregistreringar. Hittills i år uppgår andelen laddbara bilar till ca 52 procent av årets registreringar, jämfört med drygt 36 procent i fjol. Elbilarna står hittills för drygt 27 procent av årets registreringar och har ökat med ca 96 procent under årets sju första månader. Laddhybridernas andel uppgår till drygt 24 procent och antalet har minskat med ca 16 procent, jämfört med samma period förra året. Antalet laddhybrider ökade under månaden med 12 procent då många kunder ville ha sina bilar innan bonusen sänktes 12 juli.

Nyregistreringen av lätta lastbilar gick i juli ner med en procent och en stark ökning av eldrivnina fordon kan ses.
– Den höga malusen för lätta lastbilar gör att många kunder behåller sina fordon upp till 60 månader istället för det normala 36 månader vilket delvis förklarar årets minskning. Dock finns det ett uppdämt behov hos företagen att förnya vagnparken och orderböckerna är fyllda. Bristen på halvledare och andra komponenter har medfört att leveranserna inte kunnat möta efterfrågan, säger Mattias Bergman.
Positivt är den fortsatt höga andelen, 15 procent, eldrivna lätta lastbilar i juli månad.

För tunga lastbilar blev det en nedgång medan det gick upp för bussar.  Även på denna marknad är det produktionsstörningar till följd av kriget i Ukraina och nedstängningar i Kina som har en dämpande effekt.
– Nyregistreringarna av bussar ökade kraftigt igen i juli, med cirka 67 procent jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan härledas till offentliga upphandlingar samt att resandet nu ökar då pandemin klingar av. Hittills i år har 590 nya bussar registrerats, vilket är en ökning med 43 procent. Under juli var varannan registrering en elbuss, totalt 15 elbussar. Hittills i år uppgår andelen elbussar till 25 procent jämfört med cirka 34 procent januari-juli 2021, avslutar Mattias Bergman.

Om artikeln

Publicerad: 2022-08-01 11:02
Kategori: Nyheter
Taggar: Bonus malus Elfordon Fordonsregistreringar Halvledarbrist Laddhybrid Leveransstörningar Mobility Sweden Nyregistrering