Transportföretagen

Så påverkas transportnäringens branscher av kriget i Ukraina

Transportföretagen informerar om hur konflikten i Ukraina får ringar på vattnet som också påverkar den svenska transportnäringen. Transportföretagen uppdaterar löpande nulägesbilden branscherna.

Transportföretagen följer löpande effekterna och påverkan av nya sanktionspaket och andra åtgärder som får följdverkningar för transporter och logistikkedjor.

EU har aviserat sanktionspaket nummer fem som just nu analyseras. Inriktningen är att ryska fartyg ska stoppas från tillträde till hamnar i EU. Även vägtransporter påverkas av sanktionspaketet.

De nya sanktionerna mot ryska och belarusiska transportföretag bedöms än så länge ge en relativt liten effekt i Sverige. Många bolag har redan upphört med transporter till och från dessa länder och andelen svenska transporter som utförs av ryska eller belarusiska transportföretag var även innan sanktionerna begränsade.

För det europeiska vägtransportsystemet har invasionen inneburit att de ukrainska åkerierna fallit bort som transportkapacitet i Europa. Samtidigt har ukrainska, polska och baltiska chaufförer, oavsett vilka åkerier de kör för, i många fall återvänt hem. Det sammantaget leder till en ökad kapacitetsbrist och kostnadsökningar för transporter. Det finns även en risk för att åkerier och chaufförer från Belarus, som är en ansenlig chaufförskälla, påverkas i större omfattning om Belarus involveras ytterligare i konflikten.

Påverkan på drivmedelspriserna har också varit stor med risk för brist på drivmedel till transportfordon och därmed ransonering lokalt där åkerier inte får tanka så mycket de vill/behöver. De volatila och skenande drivmedelspriserna pressar åkerinäringen hårt. Detsamma gäller för priserna på Adblue, som har ökat. Oron är stor för att det ska uppstå en bristsituation framöver.

Vill du läsa hela informationen från Transportföretagen, gör du det här.

Om artikeln

Publicerad: 2022-07-25 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: AdBlu Drivmedelspriser EU Krig Sanktionspaket Transportföretagen Ukraina Vägtransporter