Plattformsföretag kraschar den svenska arbetsmarknaden

I en ny rapport har Transportarbetareförbundet undersökt hur plattformsarbete påverkar arbetsmarknaden. Resultaten är alarmerande. Arbetarna utnyttjas och rättigheter urholkas när företag inte tar något arbetsgivaransvar och undviker kollektivavtal.

Vår redaktion har tidigare skrivit om två företag för vilka appar är nyckeln för verksamheterna. Verksamheterna har emellertid dragit till sig såväl Polisens som Transportstyrelsens uppmärksamhet.

Plattformsföretag, även kallat appföretag, skriver Transportarbetareförbundet är företag som använder sig av en teknisk lösning för att förmedla och fördela arbetet för de som jobbar och det blir allt vanligare. I vissa fall styrs leveransrutter och tider med hjälp av en algoritm. Undersökningen visar på bristande arbetsmiljö, hög stress och oro bland plattformsarbetarna.

Arbetsvillkoren för de som jobbar inom plattformsföretag är i många fall är usla, säger Tommy Wreeth, Transports förbundsordförande.
– Snabba leveranser har ett pris. Ett pris som de som jobbar får betala i form av dåliga arbetsvillkor och utnyttjande, säger han.

De allra flesta plattformsföretag tar inte något arbetsgivaransvar. De som jobbar med att leverera, det vill säga buden, tvingas att bli egenanställda. Företaget tar på det sättet inte ansvar för dem som jobbar, men i praktiken är de precis som en traditionell arbetsgivare. Detta resulterar i dåliga arbetsvillkor och löner långt under det normala.

På detta sätt kringgår plattformsföretagen den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackförbunden saknar en arbetsgivarpart att förhandla med och kan därmed inte teckna kollektivavtal.
– Att många plattformsföretag duckar sitt arbetsgivaransvar och undviker kollektivavtal är bedrövligt. Det leder till en osund konkurrens på arbetsmarknaden där mänskligt lidande och utnyttjande av arbetskraft vinner, säger Tommy Wreeth.

Plattformsföretagen inom Transports branscher är inte ”gigföretag”. Ett ”gig” är något som har en start- och slutpunkt. Plattformsarbetarna genomför ett arbete som sker varje dag, flera veckor och månader i sträck. Plattformsföretagen ska därför ses som vanliga företag med helt vanliga anställda.

Vill du läsa Transportarbetareförbundets rapport, gör du det här.

Även Transportföretagen reagerar på plattformsbolagen och under Almedalsveckan ställde de frågan om huruvida det inte ska löna sig att ta ansvar för sina anställda. Ämnet som diskuterades var: ”Plattformsbolagen har det senaste året äntrat marknaden med modeller som utmanar traditionella företag. Det innebär också att nya frågor uppstår kring hur arbetsgivaransvar ska löna sig. Vilken roll spelar moderna kollektivavtal i den nya värld som uppstår?”

Pia Blank Törnroos är expert på arbetsgivarfrågor vid Skatteverket.
– Plattformsföretagen använder sig av formen egenanställningsföretag, men det är ett felaktigt användande. Egenanställningsföretag var aldrig tänkt att användas av matbud på cykel, säger hon.
Hon berättade sedan om sin bror som beställt hem chicken tikka masala en fredagskväll och vi som konsumenter måste vi fundera på rimligheten. Hon avslutade med en liten uppfordran.
– Om du får din chicken tikka till dig för 29 koronor så är det någon i ledet som inte har gjort rätt för sig, säger hon.

Vill du läsa hela artikeln av Transportföretagen, gör du det här.