Nettonollutsläpp

Listar alla artiklar taggade med: Nettonollutsläpp

Här rullar en av Axfoods laddhybrider.

Axfood fasar ut fossilt bränsle på två år

Att reduktionsplikten sänktes vid årsskiftet innebär att de klimatpåverkande utsläppen från transporter enligt Axfood ökar kraftigt. Axfood väljer därför att skruva upp tempot för utfasning av fossila drivmedel. Under en tvåårsperiod ska både bolagets egna och inhyrda transporter mellan lager och butiker övergå till att köras på förnyelsebart drivmedel eller el, fem år tidigare än planerat. Satsningen leder till att utsläpp motsvarande drygt 37 000 ton CO2e per år förhindras.